Nog meer kracht binnen handbereik - DelPro Companion 1.1

MEER HANDIGE FUNCTIES VOOR UW DAGELIJKS WERK IN DE STAL

DelPro Companion 1.1 is ontwikkeld om uw dagelijks werk tussen uw dieren in de stal eenvoudiger te maken. Het systeem geeft u toegang tot alle informatie die u nodig heeft om beslissingen te nemen en maakt het mogelijk uw conclusies en acties nauwkeurig te registreren. Maak kennis met de nieuwste functionaliteit en verbeteringen in Companion, dat onderdeel is van DeLaval DelPro, de ultieme farm management-applicatie.

 

Extra attentielijsten houden u continu op de hoogte

Ons doel is ervoor te zorgen dat alle dieren die uw aandacht nodig hebben, steeds bij u in beeld blijven wanneer u aan het werk bent in de stal. Naast de standaard koekalenderattenties en activiteitslijsten hebben wij nu twee lijsten toegevoegd, waarop de koeien worden vermeld die actueel gezondheidsbehandelingen ondergaan, of koeien van wie een behandeling is afgerond maar waarvoor nog een wachttijd voor vlees actief is. 

  • Lopende behandelingen
  • Dagen wachttijd vlees

Met behulp van de bovenstaande twee lijsten kunt u snel de koekaart oproepen en het aantal resterende behandeldagen of de resterende wachtperiode vinden. 

Uw visueel vastgestelde conditiescores toevoegen

Naast de bestaande gebeurtenissen die u al voor elk dier kunt toevoegen, kunt u nu ook handmatig gescoorde condities registreren in Companion. Ga de stal binnen, scoor het dier visueel en registreer de score eenvoudig in de app. 

Wilt u meer weten over hoe DelPro u kan ondersteunen door het vaststellen en analyseren van de conditiegegevens met behulp van ons automatische bodyconditie-scoresysteem, lees dan verder, of bekijk het verhaal van Auke Veldman.

Uw Werkmodus werkt nu ook voor meerdere gebeurtenissen tegelijkertijd

Met de Werkmodus kunt u efficiënt werken met verschillende groepen van dieren, terwijl u tegelijkertijd meerdere gebeurtenissen uitvoert met een groot aantal dieren, met verschillende resultaten. Met de nu nieuw ingevoerde "Multi Select-functie", kunt u de Werkmodus niet meer slechts voor één type gebeurtenis per keer gebruiken, maar voor meerdere koekalendergebeurtenissen (tochtigheid, inseminatie, drachtigheidscontrole en droogzetten). Op basis van de "Verwachte koekalenderstatus" van het dier, weet Companion welk type gebeurtenis moet worden geregistreerd voor het dier. 

Voorbeeld: wanneer een dier drachtig is, bijna moet worden drooggezet (heeft status "Droogzetten" en voorkomt op de attentielijst "Droogzetten") dan is de gebeurtenis die zal worden getoond en die kan worden geregistreerd, het droogzetten. Hetzelfde principe geldt voor dieren waarvoor de vrijwillige wachtperiode is verstreken; deze ontvangen de status "Insemineren". De gebeurtenis die zal worden geregistreerd is de inseminatie. Het is van belang te begrijpen, dat deze functie het beste werkt wanneer u complete en actuele gegevens bijhoudt van de koekalendergebeurtenissen van uw dieren. DelPro kan vervolgens de verwachte statussen identificeren en Companion kan nauwkeurig de gegevens van deze gebeurtenis registreren, op basis van de toegewezen verwachte status.

Stroomlijn uw werkzaamheden met de mogelijkheid een groepswissel toe te voegen wanneer u andere gebeurtenissen registreert

Wij willen onze werkstappen in DelPro Companion zo veel mogelijk stroomlijnen om deze aan te laten sluiten bij uw dagelijkse controles en methoden van het registreren van gebeurtenissen. Wanneer een gebeurtenis geregistreerd wordt, zoals het droogzetten, kan de diergroep ook worden gewijzigd. Om dit eenvoudiger te maken, kunt u nu, in de applicatie-instellingen, ervoor kiezen de groepswissel toe te voegen aan de werkstappen binnen de gebeurtenissen Droogzetten, Inseminatie, Drachtigheidscontrole, Verwerping en Behandeling. De volgende keer dat u een dier behandelt en haar in een attentiegroep plaatst, kunt u het registreren van een gebeurtenis afwerken in één werkgang.

Op de details komt het aan

Behalve aan de toevoeging van deze functies, hebben wij ook gewerkt aan algemene verbeteringen van Companion. Om u een idee te geven van wat wij hebben toegevoegd:

  • U kunt nu beslissen of u wilt toestaan dat dieren kunnen worden toegevoegd in aanvulling op de voor de batchmodus geselecteerde dieren.
  • Wanneer gebeurtenissen van dieren worden geregistreerd in offlinemodus (buiten het wifi-bereik), kunnen deze gebeurtenissen op de koekaarten worden gezien als "in behandeling".
  • Het filter in de dierenlijst kan nu verder naar wens worden ingesteld, zodat u meerdere groepen of koekalenderstatussen kunt laten meenemen.
  • U kunt nu een andere taal selecteren voor gebruik in Companion, zodat deze overeenkomt met de taal die u gebruikt in uw mobiele telefoon.
  • Binnen de zoekfunctie, kunt u nu ook de details laten weergeven van de groep waartoe het dier behoort.

Let op: voor DeLaval DelPro Companion is vereist dat u op uw bedrijf de DeLaval Farm Router, een DeLaval draadloos toegangspunt en DeLaval DelPro Farm Manager 5.3 of hoger heeft geïnstalleerd. Voor vragen over de compatibiliteit op uw bedrijf kunt u contact opnemen met uw DeLaval dealer.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen