Het implementeren van uw voerstrategie in DelPro™ Farm Manager

VOERTABELLEN VOLGENS OPTIMALE PRAKTIJKEN

Meer dan ooit zijn we ons er vandaag de dag van bewust dat voerstrategieën wereldwijd variëren. Een dier in dezelfde lactatie en met dezelfde dagen in lactatie in Nederland krijgt een ander rantsoen dan een dier in de VS. Afhankelijk van lokale factoren en de teeltmogelijkheden voor voedergewassen, zal de strategie van bedrijf tot bedrijf variëren. DelPro Farm Manager houdt met zijn verschillende voertabellen rekening met deze variatie. Ter illustratie van de diverse opties en combinaties, geeft dit artikel een aantal optimale praktijken en praktijksituaties weer waarmee u zich kunt laten inspireren als het gaat om de voerstrategie op uw eigen bedrijf. Raadpleeg altijd uw adviseur voordat u veranderingen doorvoert; de hier gegeven waarden dienen als voorbeeld en zijn niet afgestemd op uw specifieke situatie.

Handmatige opstart van rantsoenen en optimalisatie ervan

Als u aan het begin van de lactatie per koe wilt beslissen over de geleidelijke opbouw van het rantsoen, is dat natuurlijk mogelijk. Wanneer een koe kalft, voegt u het rantsoen en het doel handmatig toe en stelt u de doeldagen in (in hoeveel dagen het 'doel' bereikt moet worden). Gebruik als eerste voertabel bijvoorbeeld de tabel met de gemiddelde melkgift per 7 dagen. Vanaf dat moment krijgt de koe dan voer op basis van haar prestaties. Wanneer ze richting droogstand gaat, kan er een tabel worden gebruikt op basis van 'dagen tot afkalven' (DTC), die het rantsoen reduceert als dat nog te hoog is. Als u uw dieren in de transitieperiode een speciaal krachtvoer verstrekt, kunt u de DTC-tabel ook tijdens droogstand gebruiken om richting afkalven meer te gaan voeren.

Automatisch voeren gedurende de lactatie – één voersoort

Een meer geautomatiseerde optie vanaf de start van de lactatie is het implementeren van een voertabel op basis van dagen in lactatie (DIM) vanaf lactatiedag 1. Aangezien de tabel dagelijks wordt herberekend, wordt het rantsoen wanneer de koe kalft geleidelijk verhoogd, met inachtneming van de strategie. Als bijvoorbeeld de eerste 100 DIM voorbij zijn, kunt u weer omschakelen naar de tabel van de gemiddelde melkgift per 7 dagen om het rantsoen aan de hand van de melkgift te optimaliseren. Wanneer een dier het moment van droogzetten dan nadert, zal de DTC-voertabel het rantsoen weer naar een minimum terugbrengen. Hier kunt u bovendien een combinatie maken met een voertabel voor droogstaande koeien om het rantsoen vóór afkalven geleidelijk op te gaan bouwen. 

Automatisch voeren gedurende de lactatie – twee voersoorten

Als u besluit uw dieren in de eerste fase van de lactatie hoogenergetisch krachtvoer te verstrekken, kunnen we een overgangsfase naar standaard krachtvoer instellen voor de rest van de lactatie. Hiertoe maken we één voertabel aan op basis van DIM, en binnen de tabel bouwen we eerst voer A op. Bij de omschakeling bouwt u voer A langzaam af terwijl u voer B verhoogt. Dit doet u door gebruik te maken van toekenning voertabel en door de functie 'accepteer berekende waarde als rantsoen' te activeren. Zo zorgen we voor een naadloze overgang van voer A naar voer B. Na deze periode kunnen we weer gaan voeren aan de hand van de melkgift, en de rantsoenen richting droogzetting optimaal op de melkgift afstemmen. Ook hier zal de DTC-voertabel helpen de rantsoenen vóór droogzetting tot een minimum te beperken.

Automatisch gedurende de lactatie – met extra voer bij piekgift

Het laatste voorbeeld dat we u willen laten zien is een combinatie van rantsoenopbouw in de vroege lactatie aan de hand van de DIM-tabel met het vervolgens toekennen van de piekgifttabel vanaf ongeveer DIM 25 tot aan de piekgift. Het doel is hier de koeien die 'beter presteren dan verwacht' te belonen door het rantsoen vanaf de uitgangswaarde licht op te voeren. We willen in deze periode de rantsoenen nog niet verlagen, maar ons echt richten op het behalen van hogere piekgiften van dieren met een groter genetisch potentieel. Na gebruik van de tabel voor piekgiften, optimaliseren we de rantsoenen weer volgens de 'gemiddelde melkgift per 7 dagen', en sluiten we de lactatie af door het verlagen van de voerinname richting droogzetting, aan de hand van de DTC-voertabel. 

We hopen dat deze voorbeelden van voerstrategieën u inspireren om na te denken over wat er op uw bedrijf mogelijk is. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw DeLaval-vertegenwoordiger. We willen ervoor zorgen dat u de best mogelijke voorwaarden kunt creëren om uw dieren maximaal te laten presteren, door complete en automatische implementatie van uw voerstrategie.

Denk aan eventuele hiaten

Als we met een complete strategie gaan werken die meerdere voertabellen omvat, is het goed stil te staan bij het ontstane hiaat. Zorg dat u de gehele lactatie afdekt. Als tabel één eindigt op DIM 100, moet tabel twee ingaan op DIM 101. DelPro Farm Manager ondersteunt u bij het toewijzen van de voertabellen en bij het voorkomen van overlappingen tussen de verschillende tabellen. Toch vinden we het belangrijk u hier nog extra op te wijzen.

Let goed op bij de omschakeling van het ene naar het andere voertype. Stel dat de eerste toewijzing bestaat uit voertype A, maar dat dit type niet meer wordt gebruikt in de tweede toegewezen voertabel. In dat geval moet u voertype A in de voertabel van toewijzing 2 laten zitten, maar ervoor zorgen dat het op 0 kg wordt gezet zodra het niet meer verstrekt hoeft te worden. Als u deze twee punten in gedachten houdt, zult u veel voordeel ondervinden van DelPro Farm Manager bij het veilig implementeren van uw voerstrategie. 

NB: de rantsoenwaarden volgens melkgift die hier worden weergegeven dienen ter indicatie en kunnen dan ook niet voor uw bedrijf worden gebruikt zonder raadpleging van een melkveevoorlichter. Voor vragen over het implementeren van voertabellen op uw bedrijf kunt u contact opnemen met uw DeLaval-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen