Zou u meer geld kunnen verdienen met koeien die langer leven?

Lange levensduur is al enige tijd een populaire term, waardoor de betekenis misschien wat aan kracht heeft verloren. Koeien langer aanhouden is het gemakkelijke deel: gewoon niet uitstoten. Maar om zo lang mogelijk gezonde, productieve en, bovenal, winstgevende dieren in de groep te houden is heel wat anders.

Studies als die van Ranasinghe et al (2010) hebben aangetoond dat sommige koeien na verloop van tijd geen normale cyclus meer hebben of te maken hebben met een 'stille tocht'. Ongeacht de oorzaak hiervan geldt dat een koe alleen in de veestapel kan blijven als ze drachtig wordt, en te veel koeien worden vandaag de dag voortijdig uitgestoten vanwege 'vruchtbaarheidsproblemen'.

Koeien verlaten de groep echter niet vanwege 'vruchtbaarheidsproblemen' maar omdat wij de voortplanting niet goed weten aan te sturen. Succesvolle voortplanting betekent de juiste koeien op het juiste moment insemineren. Of u nu in de stal bent of ver weg, het is essentieel om te kunnen bepalen welke koeien drachtig zouden moeten zijn, maar dat toch niet zijn.

Als we het ongewild uitstoten van koeien in verband met 'problemen' willen beperken, is het zinvol om deze vraag te beantwoorden: op welke koeien richten we onze aandacht en wanneer?

Afbeelding 1: Indeling naar voortplantingsstatus van de koeien in DelPro. 

Het 'kleuren' van de koeien aan de hand van hun voortplantingsstatus helpt hierbij. Door het snel verwijderen van de vinkjes uit de voortplantingsgrafiek (afb. 1) kunt u koeien die geen speciale aandacht vragen eenvoudig verwijderen. Droge, drachtige, geïnsemineerde en verse koeien, en koeien waarvoor actief is gekozen ze niet te insemineren (uitstoot), kunnen van de lijst worden afgevoerd, zodat alleen de open koeien overblijven (met rood)

Omdat we drachtigheid willen gebruiken om koeien van extra aandacht uit te sluiten, is het belangrijk de voortplantingsstatus te kennen. De koe kan nu drachtig geworden zijn ofwel de status 'open' wordt bevestigd na een negatieve drachtigheidscontrole, zodat ze weer onder de aandacht komt. Dankzij DelPro Farm Manager en DelPro Companion kunt u beschikken over standaard attentielijsten op het gebied van voortplanting zoals 'Inseminatie uit te voeren' die tot doel hebben aan te geven dat deze koeien drachtig moeten worden. DelPro kan ook de voorbereiding van veeartscontroles automatiseren, zodat alle koeien die een drachtigheidscontrole moeten ondergaan of koeien die te lang 'open' zijn, op het juiste moment bij de controle worden ingedeeld. 

Dus wat doen we met 'open' koeien? Het spreekt voor zich dat ze geïnsemineerd moeten worden, en wel op het juiste moment. Het helpt om bepaalde targets vast te stellen, zoals het hebben van de mogelijkheid om iedere koe 21 dagen na de vrijwillige wachtperiode te insemineren. Dit houdt in dat we een zeer duidelijke aandachtsgroep hebben waarvan de tochtigheid moet worden gedetecteerd, hetzij door handmatig observeren, hetzij door analyse van gedrag (afb. 2) of van melkprogesteron (afb. 3). Bedenk wel dat 'stille tocht' waarnemen met alleen observeren erg lastig is.

Afbeelding 2: Tochtigheidsdetectie met DelPro op basis van activiteit.

Afbeelding 3: Progesteronmeting met DelPro Herd Navigator.

Zelfs na intensieve tochtigheidsdetectie en observatie van koeien die niet 21 dagen na de vrijwillige wachtperiode zijn geïnsemineerd, zullen er koeien zijn die nog altijd niet geïnsemineerd zijn. Mogelijk hebben ze geen normale cyclus meer of hebben ze een ander voortplantings- of gezondheidsprobleem. Dit zijn nu precies de koeien die we willen herkennen. Deze niet-functionele koeien zijn uiteindelijk de dieren die de groep verlaten wegens 'vruchtbaarheidsproblemen'. Wij kunnen helpen de cyclus van de koe weer te herstellen en te voorkomen dat ze wegens genoemd probleem de groep moet verlaten.

De rapporten van DelPro zijn dusdanig dat u een lijst kunt bekijken van alle koeien die na bepaling van uw targets nog 'open' staan. Door aan deze rapporten uw individueel aanpasbare Standaard Operationele Procedures (SOP's) toe te voegen, kunt u uit de lijst niet alleen informatie aflezen over de koeien maar ook over de maatregelen die u wilt nemen. Dezelfde filters achter deze rapporten kunnen worden gebruikt om de koeien automatisch te selecteren voor de volgende veeartscontrole, zodat attentiekoeien automatisch op het juiste moment naar de veearts worden geleid. De diagnose van de veearts kan zijn dat de koe gezond is en alleen iets meer tijd nodig heeft, of dat er een medische maatregel vereist is. De specifieke ondersteuningsmodules voor Gezondheid en Tijdige KI houden alle door de veearts aanbevolen maatregelen en voorgeschreven behandelingen bij, zodat u deze koeien in de gaten kunt houden, en kunt voorkomen dat ze de groep te vroeg moeten verlaten wegens 'vruchtbaarheidsproblemen'.

Lange levensduur gaat niet alleen om het langer aanhouden van koeien, maar ook om het verlengen van de levensproductie van de koeien in de veestapel. Koeien die het nodig hebben krijgen daarbij de juiste aandacht en door consequent handelen zijn er hopelijk meer kansen om de koe te insemineren, met meer drachtigheid en minder uitstoot als resultaat. Bij correct gebruik helpt DelPro u om dit alles een beetje gemakkelijker te maken.

Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada, en K. Koike. 2010. Stille ovulatie, gebaseerd op loopactiviteit en concentraties melkprogresteron bij Holstein-koeien in loopstallen. Theriogenologie 73:942–949

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen