Arbeidsbesparing

Veel werkzaamheden op een melkveebedrijf zijn structureel terugkerend. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de gemiddelde arbeidsbehoefte op een melkveebedrijf 10 uur per week per 100.000 kg melk jaarproductie is. De spreiding is echter enorm en sterk afhankelijk van hoe u uw bedrijf inricht. Investeer in DeLaval producten om arbeid te verlichten en om uw beschikbare arbeid beter te kunnen benutten.

Wij hebben enkele voorbeelden voor u in onderstaande tabel gezet. In de tabel staan van een aantal producten de totale investering, daarnaast het aantal bespaarde uren per jaar. In de vetgedrukte kolom vindt u de kosten per bespaard uur, in de laatste kolom vindt u de bespaarde uren per week.

In het voorbeeld van een melkrobot kunt u de vele uitgespaarde uren besteden aan andere activiteiten. Kosten de bespaarde uren u meer dan € 25,- aan (betaalde) arbeid of brengen de bespaarde uren u meer op dan € 25,-, dan is deze investering vanuit het oogpunt arbeidsbesparing al positief. Daarnaast heeft u nog de mogelijke technische rendementsverbeteringen van een dergelijke investering.

U kunt het volgende als standaard cijfers onthouden. Een operationeel uur, bijvoorbeeld dagelijks terugkerende standaard werkzaamheden, heeft een waarde van € 10,-. Besteedt u uw tijd om uw bedrijf beter te managen, dan hebben die uren een waarde van € 100,-. Uren besteed aan de strategische keuzes voor uw bedrijf leveren tot wel € 1.000,- op.

Wanneer u op uw operationele uren kunt besparen en deze kunt inzetten voor management en strategische uren dan snijdt het mes aan twee kanten! Waar kunt u uw arbeidsinzet optimaliseren?

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen