Levensproductie verhogen

De levensproductie is de totale hoeveelheid geproduceerde melk tijdens het leven van een koe. Deze lag in het jaar 2014 bij de afgevoerde koeien gemiddeld op 30.000 kg melk, met een spreiding tussen de twintig- en vijftigduizend kg melk. Het streefdoel moet zijn om het bedrijfsgemiddelde te verhogen.

Wanneer we levensproductie en levensduur combineren krijgen we de levensproductie per levensdag. Deze combinatie geeft feilloos weer waar het om draait. Niet alleen de productie op een verantwoorde manier verhogen, maar ook zorgen dat de koeien langer meegaan. Dat is wat we willen bereiken. Uiteindelijk draait het om het voorkomen van minder gedwongen afvoer!

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen