BCS holdvurdering

Å ha styr på holdet er verdifullt!

Alf Siqveland driver gårdsbruk sammen med svigersønnen Petter, og bruker BCS holdvurdering aktivt i driften.

Ingress_Siqveland.jpg

Siqveland

Vigrestad, Hå kommune på Jæren

Siqveland

TYPE BESETNING

Storfe

BESETNINGSSTØRRELSE

50

system

Alf Siqveland driver gårdsbruk på Vigrestad sør for Jæren i Rogaland. Hoveddriften er melkekyr, men Alf er også svinebonde og har i tillegg noen okser. Gården huser opptil 150 storfe, og det er mye å gjøre. 

Med på laget er svigersønnen Petter Siqveland, som sammen med Alf drifter gården. På sikt er planen at Petter og kona tar over gårdsbruket, og Petter tar derfor stadig over mer av ansvaret for kyrene og melkingen, mens Alf vil konsentrere seg i større grad om svinebesetningen.

InLine_Siqveland.jpg

BCS - Holdvurderingskamera

I 2015 var Alf med på et prøveprosjekt i regi av DeLaval, hvor han fikk mulighet til å teste DeLavals holdvurderingskamera (BCS). DeLaval holdvurdering BCS er et helautomatisk holdvurderingssystem som gir presise holdvurderinger og nøyaktig fôring.   

-  Da jeg ble med på prøveprosjektet, var de fleste dyrene altfor feite. Med kameraet har vi fått slanket besetningen og vi er godt fornøyde. Rådgiveren fra Tine bruker det konsekvent for å tilpasse fôrplaner og kraftfôrtildeling.

Sammen med besetningsstyringsverktøyet DeLaval DelPro, gir holdkameraet nøyaktig informasjon om kyrenes hold.   

-       Koblet sammen med DelPro har vi hele veien oversikt på hvilket hold kyrene har, og kan se på kurven hvordan det utvikler seg. Det er spesielt spennende å følge med de første en til to månedene etter kalving, å se hvordan holdet utvikler seg og at vi kan styre det. Spesielt de som er litt feite, kan vi da regulere.

Slutt på synsing

-       Det er stor forskjell på den manuelle holdvurderingen og kameraet. Manuell holdvurdering gir mye sprik og er unøyaktig. Med kameraet er det mye mer presist. Det kan man stole på, resultatet blir det samme hver gang og en får bort synsingen! 

Sommeren 2018 var usedvanlig varm og tørr, og bø for mange på utfordringer i opprettholdelse av fôring og hold på besetningen.

-       Da var også kameraet veldig viktig. Jeg ga mer kraftfôr for å holde oppe holdet på kyrne, og kunne følge med så de ikke ble for slanke.  

God investering

-       Innkjøpet av kameraet koster jo litt, men det er en veldig god investering. I 2016 og 2017, etter prøveprosjektet med BCS, reduserte vi mye på kraftfôret i forhold til andre år. Mange av dyrene har vi spart inn flere kilo fôr på, så det er ingen tvil om at det er lønnsomt. I tillegg er holdvurderingen viktig for dyra sin helse, fruktbarhet og produksjon, så å holde styr på holdet er verdifullt!

Alf understreker at det er viktig å bruke BCS aktivt.

-       Jeg bruker det konsekvent og veldig aktivt. Ellers er det ingen vits!

Siden 2010 har Alf hatt DeLaval sine produkter på gården, og i tillegg til BCS har han blant annet en melkerobot fra 2010. Melkeroboten gjør hverdagen enklere, også i forhold til den neste generasjonen og svigersønn Petter som skal ta over, gjør roboten det enklere å drive gård.

-       De unge er gode på data og elektronikk, tar ting fort og er interessert.

Alf har vært veldig fornøyd med både oppfølgingen og produktene hos DeLaval.

-       Her ute på Vigrestad er det godt dekket med servicefolk, og jeg får alltid hjelp når jeg trenger det. Det er helt nødvendig at jeg kan få rask hjelp om noe skulle stoppe opp, så god service er viktig og serviceavtalen er veldig bra. Jeg vil absolutt anbefale DeLaval til andre!

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser