Melkerobot nr. 2 gir resultater

Allerede etter 2 ukers drift med 2 melke-roboter, ser Tor-Arne Eilertsen en klar økning i melkemengden og antall besøk i melkeroboten. Tidligere hadde de 85 kyr på en robot og da var det kø i ventearealet og de var mer sårbare i forhold til stopp for vasking, etc.

eilertsen hero.jpg

Eilertsen gård

Norge, Kasfjord

Eilertsen gård

TYPE BESETNING

NRF og Charolais ammekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

70

system

Eilertsen melk DA fikk installert VMS melkerobot nr. 2 i februar 2017. Før den andre roboten ble installert, var de i perioder oppe i 85 kyr som melket og da var det en stor jobb å sørge for at kalvingene ble jevnt fordelt over året, slik at roboten kunne utnyttes maksimalt. Etter 14 dagers drift hadde kyrne vent seg til den nye roboten. Det var ikke lenger «kø» i ventearealet og antallet melkinger var gått opp fra 2,4 i døgnet til 3,1, og antallet passeringer gjennom Smartgate hadde i gjennomsnitt gått opp fra 12 til 21 pr. døgn. Samtidig med installasjonen av VMS melkerobot nr. 2 har Tor-Arne også montert DeLaval Holdvurderingskamera BCS. Siden 2009 har Tor-Arne benyttet OCC celletallsmåler kontinuerlig og han er helt klar på at dette er et fantastisk verktøy for å kontrollere jurhelsa. Tor-Arne følger opp hver enkelt ku daglig og reduserer melkeintervallet (tillater flere melkinger) på de kyrne som har høyt celletall. Dette gir i de fleste tilfeller en utrolig bra effekt etter 2 - 3 døgn. Jo oftere juret tømmes jo fortere blir dyret bra. Ved akutt mastitt må dyrlege tilkalles, men hvis kua fortsatt er i form til å gå til melking kan man redusere sjukdomsforløpet betydelig ved å melke oftere ved å redusere melkingsintervallet.

Totalt er det 420 dyr på gården med ammekyr, kviger, kalver og melkekyr i produksjon. Av disse står ca. 60 ammekyr og drektige kviger i gamlefjøset. Dyrevelferden er viktig og det er lagt inn varmekabler (1000 Watt pr binge) og gummimatter i kalvebingene - det er lett å se at kalvene trives.

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser