VMS™ V310

Enklere med VMS™ V310 og RePro™

– Det er blitt enklere for oss, og det vil være lettere for de som eventuelt overtar, sier partnerne i Herad Samdrift. De er godt fornøyd etter vel et halvt års drift med sin nye VMS™ V310 melkerobot med RePro™-systemet.

Herad Samdrift

Gol, Norge

Herad Samdrift

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

59

Herad samdrift_repro                             

Kari Borghild Løstegaard, Ola Frøysok og Ola Halvar Jorde startet produksjonen i Herad Samdrift på Gol i 2009. Fjøset er bygd på utskilt tomt fra gården Frøysok og etablert i et eget selskap. De har også utnyttet «tomrommet» over fjøset til et eget festlokale, Frøysokstugu, som er skilt ut i eget selskap. Her kan de dekke til 60 personer og leier ut til alle slags selskaper og arrangementer.

Alle kjøpte melkekvoter slik at de har identiske kvoter i samdrifta og er tre helt likeverdige partnere. Samlet gunnkvote er vel 450 tonn og i 2021 kan de produsere 474 tonn. De tre driver sine egne gårder og selger fôr inn til samdriften. De har felles slåmaskin og Jorde presser rundballer hos alle. Totalt går det med 1 500-1 600 rundballer i året.

– Ingen har angret. Samdriftsløsningen har vært kjempebra for oss. Hadde vi ikke vært fornøyd, ville vi heller ikke investert videre, sier de.

De deler likt på fjøsstellet ved å ta jobben tredje hver uke gjennom hele året. Skifte skjer på mandager og hver mandag kveld møtes alle for å gå gjennom drift og planer.

En ting de legger stor vekt på er hygiene, og hver mandag er det nyvasket ved roboten og i arealene rundt. Så er det også blitt 10-årsplakett for god mjølk og godt fjøsstell fra Tine.

Høsten 2020 foretok de en stor oppgradering i fjøset og investerte to millioner kroner i ny melkerobot og nytt fôringssystem med fullfôrblander og bandfôring.

HeradSamdrift_inline.jpg

Til å stole på

– Vi har ikke noe galt å si om den gamle DeLaval-roboten, men vedlikeholdsutgiftene begynte å gå opp. Da fant vi ut at det kanskje var like bra å bytte. Det blir mindre vedlikehold og vi har fått en modell som er oppgradert med det siste av teknologi, sier Jorde.

Inn kom DeLavals siste modell VMS™ V310, og melkebøndene på Gol valgte å ta med det nye RePro™ -systemet for registrering av brunst og drektighet.

– Vi har sett at systemet er til å stole på, sier Løstegaard etter sju måneders drift med den nye roboten.

– Jeg var i utgangspunktet skeptisk og tenkte at dette var enda en teknisk duppeditt som karene var interessert i, men som vi kanskje ikke trengte. Men den tanken har jeg gitt opp for lenge siden. Vi har 70-80 insemineringer i året og det er noe med å klare og holde oversikten og fange opp brunst hos alle. Med RePro™ -teknologien er det lettere. Vi har fanget opp kyr som ikke har vist utvendige tegn på brunst og som vi aldri ville tatt inn uten hjelp av RePro™-systemet, men som viser seg å være riktig når dyrlegen kommer. På denne måten unngår vi at kyr går unødvendig lenge tomme. Vi har ennå ikke hatt kalvinger etter insemineringer på bakgrunn av RePro™-varslene, og vi har foretatt relativt få drektighetskontroller, men erfaringene er at systemet fungerer, fortsetter hun.

– Det er utrolig hva du kan lese ut av RePro™-systemet og annen informasjonen fra roboten. Vi har fortsatt aktivitetssystemet og kan sammenligne med det vi får derfra, men RePro™-systemet varsler jo blant annet når ei ku står med syste. Vi sjekker når systemene indikerer at noe er galt, og det er det, sier Frøysok.

Jorde legger til at den anbefalte insemineringsperioden på 36-48 timer etter at brunsten er oppdaget stemmer veldig godt. – Det gir oss også litt bedre tid enn vi hadde før, sier han.

Herad samdrift

Presis og rask

– Vi hadde byttet robot om vi ikke hadde kjøpt RePro™-systemet, også. Den nye roboten er mye bedre til å finne alle spener på kyrne. Påsetting skjer presist og mye raskere. Nå har vi vel ingen dyr som roboten ikke finner spenene på. Skråstilte spener, som den forrige slet med å finne, tar den nye roboten elegant. Det opplever vi som den største forskjellen, eller i alle fall den største lettelsen, sier Jorde.

Frøysok viser til at også melkeytelsen i besetningen har gått opp.

– Det har selvfølgelig med det nye fôringsystemet å gjøre, hvor vi kutter graset og får et bedre fôropptak hos kyrne. Men vi så at melkemengden økte med den nye roboten også før vi tok i bruk det nye fôringssystemet, sier Frøysok.

Et synlig bevis er at de har måttet bytte ut den gamle melketanken på 5 000 liter med en på 6 000 liter.

Jorde mener noe av forklaringen på økt avdrått også er at roboten rett og slett gjør en bedre jobb. – Nå finnes det nesten ikke ufullstendige mjølkinger. Det tror jeg virker inn på mjølkmengden, sier han.

Gjennomsnittsytelsen i besetningen ligger på 8 500-9 000 kg EKM. Bøndene understreker at de ikke «pusher» ytelse, men forsøker å gjøre det som gir best økonomi.

– Vi har blant annet fått hjelp til å justere ned kraftfôrforbruket. Vi mener vi vil spare kraftfôr med den nye fôringa, sier Løstegaard.

De tre skryter uoppfordret av DeLavals to servicekonsulenter i området.

– Vi har ikke mye stopp og fikser en del selv, men det er helt nødvendig å kunne «ringe en venn», for anlegget kan jo ikke stå. Da er det veldig kjekt å ha to så flinke så nærme som vi har, sier Løstegaard.

Alt under samme tak

Fjøset på 60 x 30 meter ble planlagt for full oppfôring med alle dyr under samme tak. På ungdyrsiden i fjøset er det tre rekker som gir god plass for alle «oppvekstklasser». Nå er det automatisk fôring også til oksene.

Egeninnsatsen i fjøset har vært enorm. Frøysok er gravemaskinentreprenør og Jorde har et snekkerfirma, og de gjorde grunnarbeidet og alt innvendig arbeid selv. Innredning, gjødseltrekk og kalvefôringsautomater er fra DeLaval. Selve bygget er bygd i limtre og oppført av Landbruksbygg.

– Et slikt bygg blir uansett dyrt, og hadde vi ikke gjort så mye selv, hadde vi ikke hatt råd til å bytte robot og de andre investeringene vi nå har gjort, understreker de.

 

Herad_Samdrift_Quote.jpg

– Vi har sett at systemet er til å stole på!

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser