BCS holdvurderingskamera

Godt stell av ungkyr og kalver gir godt dyrehold og trivsel!

For 5 år siden kjøpte Jarle Mjølhus nabotomten rett ved siden av gården sin. Det ble kjøpt fjøs og 140 dyr, og han startet samdrift med fire andre medlemmer. Nå drifter Jarle Go`melk – Ryfylke med totalt 200 dyr på Hjelmeland.

Go`melk – Ryfylke

Hjelmeland, Norge

Go`melk – Ryfylke

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

70

system

Dyra har det bra i robotfjøs

Jarle tok med seg dyrene fra den gamle gården og til samdriften med etablert robotfjøs og VMS™ fra 2005. - Jeg merket forskjell på mine dyr som ikke var vant med robotfjøs. Dyrene har det bra, de får styre sin egen hverdag og har tilbud om alt de trenger til enver tid. I tillegg blir de melket likt og riktig hver gang. Dyrene er fornøyd og vil gjerne inn i roboten, så det blir litt kø. Melkeroboten klarer fint å melke 70 dyr, og det fungerer veldig bra!

Jarle mener robotfjøs både er godt for dyrevelferd og økonomi. – Det letter arbeidet og øker produksjonen. Godt stell av ungkyr og kalver gir godt dyrehold og trivsel!

Jarle i fjøset på Hjelmeland

Oversiktsbilder gård_DeLaval_web.jpg

Styr på holdet

I tillegg til melkeroboten, har Jarle også installert BCS Holdvurderingskamera fra DeLaval. De to siste årene har gården opplevd utfordringer med fôrkapasiteten på grunn av tørre og varme sommere. – Det har vært noen vanskelige år med overfôring, og vi har kjørt kraftfôr opp og ned. På grunn av en krevende fôrsituasjon, har vi hatt en stor kraftfôrandel, noe som gjorde at dyrene ble i godt hold. BCS holdvurderingskameraet har vært til stor hjelp i denne sammenhengen. Nå kan vi styre fôret så dyrene holder jevnt hold. Jevnheten på dyrene er merkbar og det er et knallbra vertøy!

Anja Våg Skjold er erfaren Tinerådgiver og har samarbeidet med Jarle i mange år. Hun bruker BCS Holdkameraet aktivt i rådgivningen sin på gårdsbruket til Jarle. - Det er litt forskjellig fra besetning til besetning, hvordan jeg bruker holdvurderingskameraet i rådgivningen min. Det jeg opplever oftest er at det er stor variasjon mellom de enkelte dyrene. Da gjør jeg slik jeg har gjort hos Jarle, at jeg styrer kraftfôret på alle individene individuelt, for å prøve å finne den riktige resepten på fôrbrettet. Da driver vi individuell fôring basert på holdkameraet, og styrer det enkeltvis i forhold til hvor mye de melker, om de har fått kalv, hvor de er i laktasjonen og hva slags hold de har. Når man har fått besetningen jevnere, er det enklere å følge opp besetningen gruppevis. For å oppnå jevnt hold er det mange ting som spiller inn, det er det som gjør dette med hold så kinkig og vanskelig, forklarer hun.

Da Anja startet med rådgivning hos Jarle, hadde han flere ulike besetninger som var slått sammen.

-På grunn av sammenslåingen, var utgangspunktet et variert dyremateriale, og han hadde også variert grovfôrkvalitet. Så da jobbet vi sammen for å utnytte dette optimalt, og vi oppnådde over tid jevnere hold på besetningen.

Anja mener at bonden er nøkkelsen til å lykkes med holdet. - Jarle er en suksesshistorie, men her gjøres det en god jobb hver dag, og han har kommet dit ved hardt arbeid. Jarle har god produksjonsstyring hver dag og er en god husdyrkjenner. Han er en veldig kjekk produsent å jobbe med og har rask progresjon, gjør det som kreves og oppnår fort resultater.

Holdvurderingskameraet er en stor og viktig bit i å oppnå jevnt hold, men det avgjørende er bondens bedriftstyring og at en er mye i fjøset.

Sparer inn på kraftfôret med BCS holdvurderingskameraet

Jarle tror han kan ha spart 10-20% kraftfôr med BCS Holdvurderingskameraet, og han bruker BCS Holdvurderingskameraet aktivt for å styre holdet opp og ned. Det kommer godt med i hverdagen, uansett fôrsituasjon. – I år har det vært kjempebra, jeg har aldri hatt så mye fôr før. Det har vært en kjempesesong!, forteller Jarle fornøyd.

Tinerådgiver Anja vet hvor utslagsgivende riktig fôring kan være:

Ca. 70% av de variable kostnadene på et melkebruk er fôr. Ligger alle en kilo for mye på kraftfôr hver dag, så blir mye fort store mengder fôr og mye penger. BCS Holdkameraet er et veldig godt hjelpemiddel for å fôre riktig, og man kan spare tid ved å bruke det og oppnå raskere resultater. Jeg kan følge opp besetningen mye tettere om bonden har holdvurderingskamera. Det blir kortere tid mellom evalueringene, fordi man ikke må vente til neste besøk men kan følge de opp uten å være fysisk tilstede, sier hun og legger til:

-Har du kontroll på holdet så har du løst mye! Kameraet er et godt produkt og jeg er veldig fornøyd med det.

Ku og kalv på beite i Hjelmeland 

Kuer på beite i Hjelmeland

Anbefaler DeLaval

På gården til Jarle har det alltid blitt brukt produkter fra Delaval. Jarle er godt fornøyd med produktene og servicen fra DeLaval. - Jeg har alltid hatt produkter fra DeLaval og bruker bare det. BCS Holdvurderingskameraet er et kjempebra verktøy og jeg er absolutt fornøyd. I tillegg til gode produkter, er servicen hos Delaval helt enorm! Det er imponerende hvordan de stiller opp, og det er veldig flinke folk. Serviceteknikeren min tar alltid telefonen, til og med en gang han satt på fly på vei på ferie, hjalp han meg via messenger. Jeg kan absolutt anbefale DeLaval. Det har jeg gjort, og det kommer jeg til å gjøre igjen!

 5 om hold fra Anja Våg Skjold

Kuer på rekke_DeLaval.jpg

Jevnheten på dyrene er merkbar og det er et knallbra vertøy!

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser