VMS V310

Tente tvert på RePro™-systemet

Leif Sverre Løkken på Tynset driver melkebruk med 25 årskyr, og er blant en av de første i Norge som har tatt i bruk RePro™ teknologien som påviser brunst og drektighet hos kuer.

Hero image_lokken.jpg

Løkken

Tynset, Norge

Løkken

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

25

Tekst og bilder: Håvard Simonsen

Delpro

Stadig mer data gir grunnlag for bedre styring i fjøset

– Jeg visste ingen ting om RePro™-teknologien før jeg ble kjent med den på fagkonferansen Storfe 2019. Jeg bestemte meg der og da for at dette skulle jeg ha, koste hva det koste ville. Fruktbarhet har vært en utfordring i drifta i flere år. Samtidig vet vi at det betyr mye for økonomien i melkeproduksjonen å ha fruktbarheten på stell. Derfor er det veldig interessant å kunne måle brunst og insemineringstidspunkt. Jeg tente tvert på systemet, sier Løkken.

 RePro

Løkken driver med melk og kjøtt på gården Leteng sør for Tynset sentrum. I 2020 flyttet han inn i nytt løsdriftsfjøs. Han var den femte i landet som tok i bruk RePro, den nye teknologien for registrering av brunst som kan benyttes i DeLavals melkerobot VMS™ V310. 

VMS_inline.jpg

Datafangst i fjøset

DeLavals siste modell VMS™ V310 med RePro-system og holdvurderingskamera, registrerer store mengder informasjon om melk og dyr som bonden kan bruke til å overvåke og styre drifta. Datafangsten gir oversikt over fôring, helse og dyrevelferd for hvert enkelt individ og besetningen som helhet.

For Løkken var valget enkelt da han bestemte seg for melkerobot. V310-modellen sto klar da han flyttet dyrene inn i de nye fjøset i mai, og i august ble roboten oppgradert med RePro™. Løkken har også Delaval BCS™ holdvurderingskamera. Kukroppen blir filmet og fotograferer i 3D hver gang dyrene passerer kameraet, og dyrenes hold blir vurdert på en skala fra 1 (mager) til 5 (fet).

BCS 

– Norsk Rødt Fe var den andre kurasen i verden som ble kalibrert for denne teknologien. Det er et tydelig bevis på hvor godt DeLavals melkeroboter og holdvurderingskamera har slått an i Norge, sier produktsjef Jon Ivar Mælen i Felleskjøpet.

Løkken understreker at han fortsatt er i opplæringsfasen når det gjelder å utnytte all informasjonen han nå har tilgang til.

– Det er rimelig stor overgang fra båsfjøs og kraftfôrøse til melkesystemet jeg har nå. Jeg får massevis av data, så kunsten er å konsentrere seg om det som er nyttig, sier han.

Kuenes hold styrer fôringen

– Holdvurderingskameraet ser tendenser hos dyra lenge før du klarer å se det med det blotte øye. Utviklingen i holdet kan jeg for eksempel bruke til å foreta individuelle fôringstiltak og hjelpe hver enkelt ku gjennom den tunge perioden etter kalving når de er i energiubalanse. Det er veldig artig å følge med på holdet. Det gjelder bare å venne seg til å bruke dataen, sier Løkken. Han har støttet seg til råd fra DeLaval og Tine og sier at han sakte, men sikkert er i ferd med å komme inn i teknologien.

En boost i hverdagen

Løkken mener helse og dyrevelferd er bunnplanken for å oppnå enda bedre lønnsomhet. 

– Det har gitt meg en boost i hverdagen å se hvor trivelig dyrene har det når de siger rolig rundt meg, gnur seg mot kubørsten og legger seg på mjuke madrasser. Slik var det fra dag én i det nye fjøset. Det er den største plussen, sier han.

High resolution-Julbild 4.jpg

Det har gitt meg en boost i hverdagen å se hvor trivelig dyrene har det!

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser