VMS™ V310

Den er fantastisk til å sette på spenene!

Fra VMS™ Classic til VMS™ V310! Etter 9 år med VMS™ Classic, valgte Martin å investere i den nye melkeroboten DeLaval VMS™ V310 med RePro™. Melkeroboten har automatisk drektighetskontroll og oppdager brunst!

Egerbakk Gard

Sandnes, Rogaland, Norge

Egerbakk Gard

TYPE BESETNING

Melkekyr og oksekalver

BESETNINGSSTØRRELSE

60

På Sandnes i Rogaland ligger Egerbakk Gård. Her bor og jobber Martin Folkvord og kona Anne Margrethe Kyllingstad med døtrene Nora og Marita på 1 og 5 år. Familien driver melkegård med 60 årskyr og 240 dyr totalt, med melkekyr og okseskalver – Det var min oldefar som kjøpte gården og jeg er fjerde generasjon som driver, forteller Martin.

I tillegg til Egerbakk gård, driver Anne Margrethe sauedrift på sin familiegård i nabokommunen Gjesdal. Sauedriften har de drevet i 12 år og dessuten et dyrekrematorium for kjæledyr. Ekteparet har nok å drive med, og det er travelt.

Fra VMS™ Classic til VMS™ V310

Martin Folkvord har vært fornøyd eier av en VMS™ Classic siden 2011. Da bygde han nytt fjøs med utstyr og robot fra DeLaval. Martin har alt av innredning, melkeautomat, kubørste og  BCS™ Holdvurderingkamera fra DeLaval.

Etter 9 år med VMS™ Classic, valgte Martin å investere i den nye melkeroboten DeLaval VMS™ V310. - Hvis jeg skal være melkebonde og følge med i tiden,  så må jeg ha ny teknologi. Da jeg så en video av hvordan VMS™ V310 satte på dyra, var jeg ikke tvil, forteller Martin og legger til at det som ble utslagsgivende var et besøk på Agrovisjon i Stavanger i fjor øst. Der fikk han snakket med flere fra DeLaval. - Det var egentlig da at jeg bestemte meg for å prøve å finne ut av dette med ny robot, og prosessen kom i gang med selger fra Felleskjøpet. I tillegg fikk jeg en god innbyttepris på den gamle roboten. 

Innredning fjøs DeLaval

Innkjøring i ny melkerobot

11. mars, 2020 var Norges andre VMS™ V310 montert og klar for drift. Martin kan fortelle om en svært vellykket oppstart: – Vi hadde kun 8 timer stopptid, så det gikk fort. Når den nye roboten var på plass, satte vi i gang melkinga som om den ikke hadde gjort annet!  

Den nye roboten har startet helt problemfritt, sier Martin. Han merket at dyrene var litt usikre på den nye roboten, men etter 2 døgn gikk de inn selv. - De reagerte på at den var så ren, men når den fikk litt skit på seg så var det ikke noe problem lenger, ler han. -Det var litt forskjell på dyrene, og jo yngre de var jo bedre gikk det, sier Martin. Etter innkjøringen gikk alt som det skulle.

Egerbakk gard_drone.jpg

 

RePro og Delaval melkerobot

DeLaval RePro™

Martins nye VMS™ V310 er ikke bare en melkerobot, men med den nye funksjonen DeLaval RePro™, har roboten automatisk drektighetskontroll og oppdager brunst. På Egerbakk Gård har RePro siden 11. mars, 2020 vært i drift, og den vil fremover samle data for å tidfeste brunst, inseminsering og drektighet. Som den første kunden i Norge, har Martin tatt i bruk Delaval RePro™.  - Jeg har brukt det hver dag siden jeg fikk opplæring. Det er veldig enkelt å bruke, og enkelt opplegg.

Han forteller at RePro™ gir han informasjon han ikke kunne oppdaget selv: - Den klarer å gi brunstinformasjon og RePro™ fanger opp de som ikke viser utvendig brunst. Kyrne som er tynne trenger gjerne 100 dager med melking før de viser brunst. Det fanger heller ikke aktivitetschipen opp. Men nå har jeg to hjelpemidler!

RePro™ systemet rapporter til DelPro™, for god oversikt til bonden. Martin kan bekrefte at det er enkelt å tyde informasjonen han mottar fra RePro™: - Informasjonen og oppsettet er veldig tilrettelagt og enkelt å forstå. Det er ingen stor jobb å sjekke dataen som kommer fra RePro™, men jeg bruker typisk 2 til 5 minutter på å sjekke dyrene det er gitt utslag på.

RePro™ gir varsel veldig tidlig. Det kommer ca. halvannet døgn før, så da begynner jeg å følge med på de kyra som har gitt utslag. De mest høytytende kyrne, viser ingen særlig brunst, så med varslingen fra RePro™ kan jeg nå følge med på disse også.  Jeg må gi det litt tid før jeg ser resultatene av det, men foreløpig gir den meg veldig god indikasjon på insimering. Jeg trenger nok et halvt år på å virkelig se resultatene.

Beiting og VMS

Martin har luftegård til besetningen sin, så de kan gå ut og inn som de vil hele sommeren. -Men i forhold til beiting, må RePro™ være helt genialt, fordi den måler melka og en ikke ikke trenger å være avhengig av aktivitetsbånd/aktivitetschip når dyra er på beite, forteller Martin.

Martin Folkvord_DeLaval

Imponert over påsettet

Siden installasjonen av VMS™ V310, har roboten gått jevnt og trutt. Selv om Martin var fornøyd med sin gamle melkerobot, ser han store forbedringer ved den nye:

-Den nye roboten er veldig flink til å melke, og bedre til å sette på dyra enn den gamle. Det er en helt ny verden når det gjelder påsettet, den kjenner spenene og melker kjempebra. Nye kviger går rett inn i roboten, og påsettet går som det skal. Den er fantastisk til å sette på spenene! Med den nye roboten er det heller ingen ufullstendige melkinger, og hvis det blir det, så er det ikke roboten sin feil, men dyr som har sparket av.

Kuene i fjøset

Ny forbedret kamerafunksjon på VMS™ V310

En annen stor forskjell fra VMS™ Classic og VMS™ V310, som Martin påpeker, er det nye kameraet: - På Classicen måtte vi tørke linsen hele tiden. På VMS™ V310 er dette løst ved at den hele tiden vasker kamera selv,  og det er en helt vanvittig forskjell! Det gjør også at den bruker mindre tid på påsettet enn den gamle.

Stabil drift på VMS™ V310

Martin kan fortelle om en god start med den nye roboten VMS™ V310 på plass. Det har vært stabil drift, og ingen alarmer. Celletallene har gått ned, og han produserer mer melk. - Den nye roboten har startet helt problemfritt. Jeg produserer mer melk, har mer kapasitet, og det er mindre feilalarmer så jeg kan bruke tiden på andre ting.

Jeg klager ikke!

Quote_Martin Folkvord.jpg

Jeg produserer mer melk, har mer kapasitet, og det er mindre feilalarmer så jeg kan bruke tiden på andre ting.

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser