VMS™ V300

Helt ny hverdag med VMS™ V300

Nils Olav Koppergård Grøstad og Camilla Frogner Pedersen har gått fra båsfjøs med melkeanlegg til nytt fjøs med melkeroboten VMS™ V300. Det er blitt en ny og fleksibel hverdag for hele familien.

Øvre Søndre Sørsdal Gård

Lier, Norge

Øvre Søndre Sørsdal Gård

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

38

Nærmest på taket av Lierdalen ligger Øvre Søndre Sørsdal  å skuer ut over dalen nedenfor, hvor tåken ligger tykk over de høsfargede jordene. Her bor og driver samboerparet Nils Olav Koppergård Grøstad og Camilla Frogner Pedersen, melkebruk med 28 kuer. Sammen med Tuva på 2 år, flyttet de inn på Øvre Søndre Sørsdal  og tok over drifta 1. nyttårsdag i  2019. Før det hadde foreldrene til Nils Olav drevet, og før det igjen var det besteforeldrene hans som hadde gården. Gården har vært i familiens eie siden starten av 1900-tallet da Nils Olavs oldefar kjøpte den. Det gamle fjøset som huser de 28 kuene, er fra 1932, og skal snart erstattes av et helt nytt fjøs og en splitter ny VMS™ V300 melkerobot.

 

Collage_Tuva med kuene.jpg

Det gamle fjøset

I det snart 100 år gamle fjøset er det lavt under taket og mørkt, og med rørmelkeanlegg fra AlfaLaval og DeLaval. Her har det ikke blitt oppgradert siden tidlig 80 tallet, og familien ser frem i mot å få nytt fjøs. –Jeg har kuene en del ute på beite. Siden fjøset er så dårlig så vil jeg ha dem minst mulig her, forteller Nils Olav mens han klapper på ei av kyra sine. – Kuene har det bra nå og er veldig rolige, men jeg håper de vil få det enda bedre med nytt fjøs og melkerobot. Da får jeg også bedre plass til å kunne gå rundt blant dyra. De er jo kjempeglad i kos, men jeg rekker ikke alltid over alle.

Alle kuene har navn og får godt stell av både Nils Olav, Camilla og Tuva. To år gamle Tuva viser allerede en stor interesse for kalver og kyr. -  Tuva har vært med i fjøset helt siden vi flytta hit. I starten var hun bare ett og et halvt år og satt i bæresele, men etterhvert ville hun være med å hjelpe til selv. Så da har hun tatt på seg litt arbeidsoppgaver, og hjulpet Nils når hun synes at han ikke har gitt nok kraftfôr. Hun har også vært med på noen kalvinger, og nå har hun lært seg at det skal komme to bein, så da har hun begynt å telle og roper på Nils når det kommer kalv, forteller Camilla.

Store forventninger til VMS™ V300

Paret har store forventinger til den nye melkeroboten som er i ferd med å monteres i det nye fjøset: - For oss som familie blir det lettere, og begge to kan være med på ting, sier Nils Olav og fortsetter:  Jeg forventer å få en mer fleksibel hverdag, med enklere vedlikehold enn med melkeanlegget, og så håper at vi kan få en bedre utnyttelse av kua og at kuene skal slippe melkespreng.

For Nils Olav var det avgjørende for overtagelsen at driften skulle moderniseres.  -  Jeg hadde ikke tatt over om jeg ikke skulle fornye meg. Jeg kommer til å få en mye bedre hverdag når jeg kommer til nytt fjøs med melkerobot, og så tror jeg kuvelferden blir bedre.

Familen er godt fornøyde med prosessen med monteringen av den nye VMS™ V300. – Vi har fått god oppfølging fra DeLaval og enn så lenge har alt vært veldig bra! Jeg er spent på oppstarten, siden kuene ikke er vant med å gå løse, men det er en del fra delaval som skal være med å hjelpe til så da tror jeg går greit.

Ny VMS™ V300 i drift

Snøen har bredt seg utover Øvre Søndre Sørsdal  i Lier, og i det nye fjøset  har den nye VMS™ V300 vært i gang i noen uker nå. Både foreldrene til Camilla og Nils Olav, og naboen, kom for å hjelpe til da det var oppstart. I tillegg var servicetekniker og montør fra DeLaval med. Paret forteller om en smidig prosess. - Vi fikk flytta alle dyra opp med lastebil, så slapp vi å leie alle opp. Roboten stod stengt til alle kuene var inne i det nye fjøset. Da åpna vi opp og dytta en og en inn.

Vinter på Søgården

Det tok tok 4 timer før alle kuene var gått gjennom, og tre melkinger før alle kuene var blitt vant med roboten. - Kuene har hatt det veldig bra både i innkjøringen og etterpå i nytt fjøs. Ingen av dem har vært redde når de har gått inn i roboten, og alle yter litt mere, sier Camilla. Camilla forteller at da hun skulle sende første veiing til Tine etter at roboten var kommet i gang, hadde alle kyra økt i melk. – Ei hadde økt med 10 kg. og ei annen hadde økt med 20 kg.

VMS V300

Kalv

Har klart alle jur

Begge er veldig fornøyde med robotens egenskaper, og de er spesielt fornøyde med måten VMS™ V300 klarer å melke ulike jur. – Jeg er glad for at roboten tar en og en spene, og så er jeg veldig imponert over alle jurene den har klart å ta. Ei ku vi nesten har sittet på gulvet for å melke, klarte roboten å sette på etter bare tre forsøk. Det var imponerende!, sier Camilla.

Tuve Koppergård Grøstad

Koppergård Grøstad

Fornyelse for fremtiden

Før melkeroboten kom på plass, var Nils Olav klar på at han var nødt til å fornye driften. - Det var ingen fremtid i det gamle fjøset, og vi hadde ikke kunne tatt over uten at vi hadde tatt investeringen med nytt fjøs og robot, sier han. Nils Olav mener robotmelking er den beste løsningen for fremtidig drift. -Det var aldri aktuelt med noe annet enn melkerobot. Hvis man skal klare det meste selv, så er det den beste løsningen. Jeg har fått en mye mer fleksibel hverdag etter at jeg fikk melkeroboten. Det er slutt på tunge løft, alt er automatisk og fjøsstellet går raskere. Men vi bruker fortsatt god tid i fjøset.

I det nye fjøset er det lyst og luftig, dyra har god plass, og den lille familen på tre går rundt å steller og koser med kyra.  Kuene og går ut og inn av VMS™ V300 som de selv ønsker, og i fjøset er det rolig.

Ny VMS V300 koppergård Grøstad

Nils Olav og Camilla kjenner begge at de har fått mer tid og ro i hverdagen med den nye VMS™ V300. Camilla forteller: – Vi har fått bedre tid og vi kan kose oss mer med fjøsstellet. Det er deilig å slippe at en alltid må være der til melketider. Kuene gjør det de skal uansett. Nå som vi er det nye fjøset er det nesten så vi ikke kan huske hvordan det var i det gamle. Kuene trives bedre og vi trives bedre.

Tre måneder etter oppstart

Nils Olav og Camilla hadde klare mål om å øke bestningen sin etter investeringen i VMS™ V300. Tre måneder etter at melkeroboten kom på plass, har de økt til 38 melkekuer, og 5 kviger. På sikt ønsker de å øke med enda flere kyr. Melkeroboten fortsetter å gi gode resultater og de får god oppfølging. – Delaval kommer når det er noe, og hjelper meg på telefon. Alt fungerer veldig bra, så jeg er fornøyd! 

 

Quote image_alternativ med kuer.jpg

Jeg har fått en mye mer fleksibel hverdag etter at jeg fikk VMS™ V300.

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser