VMS™ V300

Valget av leverandør var enkelt

Lørdag 10. desember i fjor gikk kyrne inn i det nye fjøset til Ole Kristen Fuglem på Selbustrand i Selbu. - Klart det var spennende å se hvordan kyrne ville takle overgangen fra båsfjøset og inn i det nye. Det gikk over all forventning, sier Fuglem. - Det var ikke nevneverdig problem i det hele tatt. Nå, tre måneder etter er den unge gårdbrukeren og kyrne enda mer fornøyd. - Dette fungerer veldig godt, forteller han.

Ole Kristen Fuglem HERO.jpg

Dalen gård

Selbustrand, Norge

Dalen gård

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

160

Tekst: Gunnar Leirtrø / Foto: Garberg Foto

 

Fjøset

Det nye fjøset, som var kostnadsberegnet til 8.5 millioner, ble et pent og veldig praktisk fjøs. Godt og luftig, med gode og varme binger for småkalver. Kalvene er framtida i et hvert fjøs og det er viktig at de får en god start. Den gamle driftsbygninga var et tradisjonelt fjøs bygd på 1960-tallet, påbygd med blant annet siloer godt et ti-år etter. Et greit og funksjonelt fjøs på den tid, men i dag er det andre krav.

Fjøset er arbeidsplassen min, sier gårdbrukeren: - Her kommer jeg til å tilbringe mange timer og da er det naturlig at både arbeidsplass og utstyr tilfredsstiller både mine ønsker og ikke minst dyras ve og vel.

Nå fôres det i rundballer som høstes av gårdens egne 250 da, samt fra et tilsvarende leid areal. Og når sommersola blir den dominerende faktor på den trønderske vær-himmelen skal kyrne og ut lufte seg og nyte den fine utsikten utover nabogårder og Selbusjøen.

Alle kalver settes på og fôres opp, også oksekalvene. Så mye fritid blir det ikke for den som driver med fjøs. Litt snøbrøyting og strøing om vinteren driver Fuglem med og så er han avløser på en gård i nærheten enkelte ganger. - Jeg ser at jeg bruker like mye tid, kanskje mer tid i fjøset nå enn tidligere, men jeg bruker tiden annerledes og nå har jeg tid til oppfølging og stell av de enkelte kyrne. Det liker jeg, sier han.

 

Melkerobot

 

På gården, som er en gammel slektsgård, er planen at det skal produseres rundt 400 tonn melk når fjøset er helt oppfylt.  Målet er at han om ikke alt for lenge skal ha en produksjon pr. årsku på 8.500 kg og han regner med å ha rundt 45 årskyr i fjøset. Bygging av nytt fjøs og med stor egeninnsats gjør at det vil ta litt tid før målene er nådd. Men med en god fôrrasjon der kraftfôret utgjør omtrent en tredjedel og med fullt fokus på dyr og fjøs mener Fuglem at det ikke skal ta så lang tid før han er der han ønsker å være rent produksjonsmessig.

 

Og i det nye fjøset var det et naturlig at det skulle monteres melkerobot. - Hos meg var det ikke noen tvil om hvor jeg skulle henvende meg når det gjaldt robot. I og med at jeg er en utpreget samvirkemann og ser de store fordelene ved det, ja, da var valget enkelt, forteller Fuglem. Og roboten, en VMS V300 har vist seg å svare til forventningene.  Han trekker frem fleksibiliteten som et stort pluss. - Det sies også at med denne roboten så får en en bedre jurhelse. Uten at jeg etter så kort tid kan være for bastant, så tror jeg bestemt at det stemmer. Med en god jurhelse følger også en bedre ytelse, noe som igjen er et positivt bidrag for både trivsel og økonomi.

Fuglem nevner også at den er svært lett å holde ren, det er lett å komme til for å fjerne smuss og skitt. Å ha det ryddig og rent på arbeidsplassen er viktig for mange ting. Også på det området svarer VMS V300 til forventningene.

 

- Som nevnt, valget av robotleverandør var enkelt, sier Ole Kristen Fuglem. - De har et godt utbygd serviceapparat og har ord på seg for å følge opp og bistå om det dukker opp noe. Dessuten er det et svært aktivt og godt jordbruksmiljø her i Selbu med flere ganske nye fjøs og der robot fra DeLaval står i mange fjøs, noe som også telte på plussiden når valget skulle tas.

- Her tok vi kyrne inn i nyfjøset en lørdag. Montøren for DeLaval var med hele helga og hjalp til, så både kyrne og jeg som bruker fikk grundig innføring i dagens melkemetode. Kyrne takla dette bra, de kom fra et båsfjøs, men de tok det utrolig greit, forteller han.

- Jeg hadde konsentrert kalving om høsten tidligere, nå skal jeg få den spredd utover året, sier han og forteller videre at kyrne er innom roboten for melking 2,9 ganger i døgnet.

 

Fuglem trives som gårdbruker, han syns også det er brukbart rent økonomisk. - Klart en kunne tenkt seg mer igjen i lommeboka, men sånn er det nå og så får en gjøre det beste ut av det, kommer det fra den unge bonden på Selbustranda.

 

Produktsjef for VMS Einar Iversen, DeLaval, forteller at VMS V300 ble introdusert for et knapt år siden. I tiden etter lanseringen har mange VMS V300-roboter blitt montert rundt omkring i landet og det med meget gode resultater. Brukerne er svært godt fornøyd. Iversen nevner blant annet VMS V300 sin gode evne til å finne spener og treffe spenene.  En god forbehandling er viktig.  Da blir det kortere melkingstid, noe som også er et stort pluss. Den har også langt færre ufullstendige melkinger, noe som igjen gir større melkemengde.

Også Fuglem trekker fram dette med robotens egenskap til å finne spener: - Det virker så naturlig enkelt og greit, sier han, - Og kyrne virker rolige og veltilpasset.

Gårdbrukeren i Selbu trekker også fram de store fordelene det er å kunne ha kontroll og følge med fra mobilen eller nettbrettet. - En nedlastet app gir meg full oversikten der jeg er, sier han med et smil.

 

Utviklingen i de senere årene har gått i retning at mindre besetninger som tar i bruk melkerobot. - Det er gledelig, sier Iversen, - at det nå er flere gårdbrukere som har rundt 20 kyr som også begynner å montere robot. For mange av dem er brukte roboter et godt alternativ. Han nevner for eks. at den nye VMS V300 rent ytre sett passer godt inn der det før sto en Classic robot. Det er også et viktig moment for mange som ønsker å bytte til VMS V300. Og som igjen fører til at gode Classic-maskiner kan bli ei god hjelp på litt mindre bruk.

 

Ole Kristen Fuglem la ned en betydelig egeninnsats i byggeprosessen.  - Det var lange dager og det var skikkelig moro den dagen da kyrne fikk lov til å gå inn i nyfjøset og en ny tid begynte for både dyra og meg. 

 

 

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser