Investering i BCS har betalt seg selv mange ganger allerede

Med to DeLaval melkeroboter driver Sande Samdrift stort i norsk målestokk. I dag er det 77 kyr som melker, men de har vært helt opp i 130. Produksjonen har gått opp fra rundt 6 000 kilo til over 9 000 kilo melk i gjennomsnitt per ku/år i løpet av et par år. Nå har de også montert BCS automatisk holdvurderingsystem, et verktøy for høyere ytelse og riktig fôring. TINE Toppteam fôring har vært en viktig medspiller hele veien.

Sande samdrift2hero.jpg

Sande samdrift

Sande, Norge

Sande samdrift

TYPE BESETNING

Kubesetning

BESETNINGSSTØRRELSE

77

system

Et moderne fjøs setter krav til moderne drift. Det innebærer blant annet et teknologisk nivå som sikrer gode resultater. At pila har snudd riktig veg i løpet av de to siste åra, skyldes ikke alene, men blant annet en del nyinvesteringer i I-mek.

Den siste teknologiske investeringen Sande Samdrift har gjort, er ikke den største. Men den daglige, automatiske  holdvurderinga som det lille kameraet over melkeroboten utfører, er likevel et spennende bidrag til å øke produktiviteten i fjøset. DeLavals BCS er å regne som en revolusjon i holdvurderingen. Kameraet tar et 3D-bilde når kua passerer, et bilde som blir analysert ved hjelp av et unikt dataprogram for registrering av fett. Det gir grunnlag for nøyaktig verdi av kuas hold.

BCS automatisk holdvurderingsystem er foreløpig viktigst for oss som er rådgivere, sier Erik Brodshaug fra TINE Toppteam fôring. – Det gir oss et styringsverktøy for å ”fintune” fôringsresepten. Det er et fantastisk godt hjelpemiddel. Data tikker inn som en fasit på hva som er rett eller galt, sier han. Erfaring viser at det kameraet viser stemmer overens med manuell holdvurdering. – Den investeringen har betalt seg selv mange ganger allerede, sier Lars Galleberg Bjørge, en av de fem samdrifterne.

 

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser