VMS

4 melkebønder om beiting og VMS™

Sommeren er beitetid. Hvordan håndterer en melking med melkerobot når kyrene er på beite? Fire melkebønder med VMS melkerobot deler sine erfaringer og rutiner for beitesesongen.

Hero_VMS og beite.jpg

Øvre Søndre Sørsdal Gård, Siqveland, Alstad og Liverud

Norge

Øvre Søndre Sørsdal Gård, Siqveland, Alstad og Liverud

TYPE BESETNING

Melkekyr

BESETNINGSSTØRRELSE

26

Nils Olav Koppergård Grøstad

Gårdsnavn: Øvre Søndre Sørsdal Gård

Sted: Lier

Melkesystem: VMS™ V300

Nils Olav Koppergård

Jeg har beite rett utenfor døra, og åpner bare opp, så kan de kan gå ut og inn som de vil.

Kyra vil helst være ute, det kan være litt utfordrende med tanke på melkinga, men jeg tror det er god dyrevelferd at de får bestemme selv. Jeg driver stripebeiting så de har frisk gress hele tida, men de må ellers inn i fjøset for å spise. Foreløpig har jeg de ikke ute på natta, så da går det greit med melkinga.  Jeg håper på å få større beite etterhvert med beiteport så jeg kan styre kyra inn i melkeroboten før de går på beite.

Les om da Nils Olav Koppergård Grøstad fikk installert VMS V300 nr. 100

Alf Siqveland med svigersønn Petter Siqveland

Siqveland

Gårdsnavn: Siqveland

Sted: Vigrestad, Hå kommune på Jæren 

Melkesystem: VMS™  Classic

Vi begynner å slipper kyrne ut etter første slåtten. Da åpner vi bare døra til fjøset og så har de 40-50 mål med dyrka mark rett utenfor fjøsdøra hvor de kan gå fritt.  Vi slipper dem ut i 7-tiden på morgenen og de kommer inn igjen i 16-17 tiden. Noen kyr går inn igjen etter en time ute på beite, mens andre er ute hele dagen. Kyr er vanedyr så de holder på rutinene sine. De går som det passer dem , og velger selv om de vil være ute eller inne. Er det varmt ute, velger mange å gå inn å legge seg i skyggen. Det er svalt og luftig i fjøset, så det er godt for dem å kunne gå inn på de varmeste dagene. 

De første dagene etter vi har sluppet dem ut på beite, merker vi litt nedgang i melkinga, men siden vi har dem inne på natta, så tar det seg raskt opp igjen. Noen av de som er ute på beite hele dagen, må vi kjøre gjennom roboten på slutten av dagen så de får blitt melka. 

Det fungerer veldig bra å gjøre det på denne måten!                

Les Siqvelands erfaringer med BCS holdvurdering 

Nina og Erling Bolle Bratsberg

Bolle Bratsberg

Gårdsnavn: Alstad gård

Sted: Dyrøy kommune, Troms

Melkesystem: VMS™  V310

Vi bygde fjøset slik at vi bare kan åpne døra og slippe kyra ut på beite.

Første dag etter beiteslepp måtte vi ta dem inn så de kunne bli melka, men etter en dag så skjønte dyra opplegget og begynte å gå inn for å melkes. Det har fungert utrolig bra! Har snakke med flere andre bønder som har robot som også sier at dette fungerer veldig bra. 

Det blir blir sjeldnere melking, og dermed litt mindre melk. 

Det er greit for oss at det blir litt mindre melk, og det blir heller ingen ingen voldsom nedgang melkeproduksjonen.  Det viktigste for oss er at de får være ute. 

Les mer fra Alstad gård

Randi Liverud og Erlend Teig

Randi Liverud

Gårdsnavn: Kirkerud Søndre Gård

Sted: Spydeberg

Melkesystem: VMS™  Classic

Vi hadde første år med melkerobot og beite i fjor. Da kom vi fra båsfjøs til nytt fjøs med DeLaval Classic melkerobot. 

Vi har to beiter i nær tilknytning til fjøset. Vi tar første slåtten før vi slipper dyra ut på beite. Da har vi litt mer kontroll på veksten til graset, og får høsta inn en god grasavling før beite.

De første dagene kjører vi tilvenning for kyra. De er da ute først bare noen timer og så halve dagen. Etter noen dager lar vi døra stå åpen så ordner de seg selv, og vi trenger ikke få dem inn i fjøset til melking. Det går av seg selv.  Det er veldig enkelt!

De vil helst være ute hele tida. Vi ser at de ofte velger å være inne på dagen og ute på natta når de har de fritt. De er ikke så glad i sola og varmen, og det er god dyrevelferd at de får regulere selv.

På beite henter de maten selv, men vi har i tillegg mat inne så jeg vet de får nok. Da gir jeg dem ekstra fiberrikt fôr og halm inne. Tilpasset etter hvordan beite er og hvor mye

Blir det bløtt og klinete på beite lar vi dem gå inne litt til det har tørket opp litt. Det er så fort gjort at de tråkker i stykker beite her på leirjorda. Vi kjører over med beitepusser ved behov. 

I fjor hadde vi færre kyr, nå har vi 35. I fjor fungerte melkinga og beite veldig bra, og vi opplevde økt melkeytelse hos kyra. Jeg håper det går like bra i år!

 

 

 

Inline_dyr på beite.jpg

 

Lær mer

Les lignende historier

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser