Åpent fjøs i Spydeberg

Fredag 12. april kl. 11.00 - 14.00

Felleskjøpet, byggherren og Gråkjær inviterer til Åpent fjøs i Spydeberg fredag 12. april hos Randi Iren Liverud og Erlend Teig i samarbeid med Tine og Nortura.

Sted: Kirkerudveien 52, 1820 Spydeberg

Her kan du blant annet få se:
- DeLaval VMS melkerobot
- DeLaval innredninger og kukomfort
- Naturlig ventilasjon
- Forberedt for flisfyrt fjernvarmeanlegg
- Forberedt for fremtidig gårdsysteri med gårdsbutikk.

Fjøset er bygget med utstrakt bruk av tre med limtre bærekontruksjoner, isolerte trevegger, og trebetong akustikkhimling i tak og naturlig styrt ventilasjon.

Servering ved Tine og Nortura. Kaffe og kaker.

Velkommen!

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser