Kontroll av jord / problemer med dårlig effekt og funksjon

Nedenstående 5 punkter for feilsøking hjelper deg å finne ut av årsaken

Kontroll av jord

  1. Kontroller at gjerdeapparatet gir den spenning som er angitt i brosjyren. Koble fra gjerde og jording og mål med et digitalt voltmeter direkte på utgangsterminalen.

  2. Kontroller alle skjøter på tråden, spesielt hvis det er benyttet polyestertråd eller band. På polyesterband må det benyttes skjøtestykke for å få en god skjøt. På polyestertråd må lederne surres sammen etter at tråden er knyttet.

  3. Kontroller jordingen: Kortslutt gjerdet ca 100 m fra apparatet ved å sette et spett i bakken, og lene dette inntil gjerdet. Gå tilbake til jordspydet og ta i jordspydet og bakken. Hvis du kan kjenne vesentlige støt, er jordingen for dårlig og må utbedres ved å sette ned flere jordspyd. Jordspyd skal plasseres i fuktig mark, og i en viss avstand fra bygninger - spydene skal ikke stå i sandfylling ved vegg. Spydene plasseres med ca. 3 meters mellomrom. Bruk skrudde koblinger ved tilkobling av jordspyd. Isteden for å ta i jordspydet kan du benytte et digitalt voltmeter til å måle med. Mellom jordspyd og jord skal du ikke måle mer enn ca. 300 V.

  4. Kontroller isolatorene. Hvis du hører at det tikker i isolatoren eller at du kan måle spenningsfall ved isolatoren, må den byttes ut med en bedre type.

  5. Pass på at det ikke er for mye vegetasjon under gjerdet eller at det ligger kvist eller lignende på tråden. Dette er spesielt viktig ved bruk av små apparater.

El-gjerder

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser