Evaluering av seminar for VMS-brukere

Gi oss tilbakemelding på seminaret, slik at det forhåpentligvis kan bli enda bedre neste gang.

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Skalaen går fra 1 - helt uenig til 5 - helt enig.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser