Hvilken rolle spiller de forskjellige vaskemidlene i å lykkes med rengjøring?

Vaskemidlers sammensetning avhenger av de funksjonelle egenskapene og mulige kombinasjoner til velkjente kjemikalier. For å unngå avleiring på en effektiv måte vurderes følgende egenskaper:


Alkali:
Et alkalisk vaskemiddel løser opp fett og binder dem i oppløsningen slik at de skylles ut med rengjøringsoppløsningen. Dermed fester de seg ikke til anleggets overflater.

Overflateaktive stoffer: Overflateaktive stoffers viktigste funksjon er at de fjerner avleiringer fra overflater og løser dem opp i oppløsningen.

Syre: Løser opp mineraler og kan fjerne melkeavleiringer i kombinasjon med overflateaktive stoffer.

Klor: Bryter ned proteiner og har desinfiserende egenskaper. Flytende klorin er ustabilt avhengig av formel og oppbevaringsforhold. Unngå derfor lengre oppbevaring, høye temperaturer og UV-stråling for å bevare produktets effektivitet.

Vannbløtgjøringsmiddel: Fordi mineraler reduserer rengjøringseffektiviteten, brukes vannbløtgjøring for å motvirke det og for å unngå at mineraler avleirer seg i anlegget.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser