Temperatur er et kritisk element i enhver rengjøringsprosess

Når vaskemidler løses opp i varmt vann bidrar dette til å forbedre vaskemiddelets funksjon og evnen til å løse opp forskjellige materialers emulgering økes. Det er viktig å bruke riktig temperatur ved hvert trinn i rengjøringsprosessen. Hvis temperaturen er for lav vil melkefett størkne, hvis den er for høy brenner proteiner seg fast på overflaten og blir vanskeligere å fjerne.

Forskylling: Skylling med varmt vann for å fjerne de fleste melkerester etter melking. Skyllingen bør fortsette til skyllevannet er klart. Temperaturen på vannet bør ikke overskride 45 °C, for å unngå denaturering av naturlige proteiner, som dermed blir mye vanskeligere å rengjøre. Men temperaturen bør heller ikke være lavere enn 35 °C, fordi fettstoffer da vil størkne.

Hovedvask: En sirkulasjonsrengjøring med vaskemiddel. Vannets temperatur er omkring 80 ° til 85 °C ved start og faller til omkring 42 ° til 55 °C til slutt i vaskingen. En rengjøringstemperatur på 60-70 °C vil også øke vaskemiddelets effektivitet. Sluttemperaturen bør aldri være lavere enn 42 °C, da det kan forårsake at det dannes fettbelegg.

Etterskylling: En sluttskylling som skjer med kaldt eller lunkent vann for å fjerne eventuelle rester av vaskemiddelet. «Det siste skyllevannet som avslutter rengjøringen, skal være like rent som et glass drikkevann!»

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser