Vann inneholder mineraler og vannhardhet er et mål for innhold av disse mineralene

Hardt vann kan forårsake problemer i varmtvannsbeholdere og annet utstyr der det kan dannes mineralavleiringer. Det reduserer også vaskemiddelets effektivitet hvis det ikke doseres riktig. Derfor inneholder riktig sammensatt vaskemidler ingredienser som motvirker disse effektene.


Vi kan hjelpe deg med å velge det produkt og metoder som passer best til ditt vannforhold.

Etter en gjennomgang av din vannanalyse kan vi gi deg råd om de korrekte produktene til ditt system. Vi kan også kontrollere at mengden vann og dosering av vaskemiddel passer. Vannkvalitet kan påvirke rengjøringsresultatet betydelig og bør ikke undervurderes.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser