Vi bruker vår ekspertise om utstyr, rengjøringsmidler og rutiner, for at ditt rengjøringsresultat skal bli så godt som mulig

DeLaval hjelper deg med å sikre optimal balanse mellom alle rengjøringsfaktorer med riktige innstillinger og doseringer, for å bidra til å sikre at du er klar for melking. I de fleste tilfeller trenger du bare å sjekke rengjøringsresultatene og enheten regelmessig i tilfelle uforutsette omstendigheter.


Våre serviceteknikere er opplært til å undersøke, serve og hjelpe til å optimalisere dine rengjøringsresultater basert på forholdene på din gård. De vil hjelpe deg med å velge beste vaskemidler for din gård og hjelpe til med å optimalisere dosering. På samme måte som at det er viktig at selve rengjøringen fungerer, er det viktig at oppbevaring og utbytting av vaskemidler fungerer optimalt. Oppbevar dem på et sted uten direkte sollys og sjekk holdbarhetsdatoen, ettersom klor i vaskemidler er kjent for å brytes ned over tid. Det anbefales derfor ikke å ha store reserver av vaskemidler stående.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser