Vi hjelper deg med å være klar til melking!

Vi ønsker å hjelpe deg med å få mest mulig ut av både ditt melkeutstyr og dine forbruksvarer, slik som vaskemidler. Vi foretar nøye tester og forstår hvordan disse best fungerer sammen.


Med denne kunnskapen lærer vi opp våre serviceteknikere for å optimalisere rengjøring i henhold til ditt utstyr og forholdene på din gård. Dette betyr at vi kan forsikre om:

  • Optimale innstillinger på melkeanlegg og rengjøringsenhet
  • Ekspertise til å finjustere alle de seks rengjøringsstegene

Rengjøring av melkeutstyr er avgjørende for melkekvalitet. Med DeLaval kan du være sikker på at din rengjøring bidrar til den beste mulige melkekvalitet uten å bruke for mye varmt vann eller vaskemidler. Gjennom å løpende videreutdanne våre serviceteknikere, og å gi dem våre beste verktøy og materiale tilgjengelig, vil vi holde deg klar til melking!

 

 

 

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser