Få oversikt over dyrehelse og behandlinger med DeLaval DelPro

Jo før du kan diagnostisere og behandle et helseproblem, desto raskere er restitusjonen, og vanligvis er også påvirkningen på produksjonen mindre. Det er derfor DelPro har blitt utviklet for å levere rask og nøyaktig informasjon om dyrehelse; og gir deg en rask og brukervennlig plattform for å sette opp behandlingsprotokoller.

Når du først begynner å jobbe med DelPro FarmManager, finner du innenfor Helse forhåndsinnstilte diagnoser. Du kan umiddelbart komme i gang med å jobbe med disse, eller du kan tilpasse diagnosene og behandlinger til gårdens spesifikke behandlingsprotokoller. I denne artikkelen lærer du hvordan du håndterer helsemessige hendelser i DelPro. Dersom du ønsker å foreta registeringer enkelt og raskt; kan diagnosene dine knyttes til behandlingsprotokoller med spesifikke medikamenter, for den mest effektive og nøyaktige registreringen – så snart dette er satt opp kan du også registrere dette via DelPro Companion. Men først skal vi starte med det mest grunnleggende. 

Legg til nye medisiner

Før du kan knytte medisiner til behandling, bør alle legemidler som benyttes i besetningen registreres i DelPro FarmManager. Du finner denne i modulen Helse og i skjermbildet Medisiner. Det er svært viktig å merke seg at tilbakeholdsdager for både melk og kjøtt blir korrekt registrert. Dette vil også påvirke perioden for «Melk til utskilling» definert i Dyrekortet –VMS innstillinger –Generelt –Melketype og melkedestinasjon. Pass på at Medisin er registrert som Aktiv under behandlingsperioden. En god nyhet er at Medisin som er huket av som aktiv i DelPro FarmManager, vil være tilgjengelig og synkronisert med DelPro Companion.

 DelPro FarmManager - add drugs

Legg til ny behandling

Avhengig av praksisen på din gård, og de foreskrevne behandlingsprotokollene som brukes på din gård av din veterinær; kan du begynne å fylle alle protokoller i helsemenyen Behandlinger. For hver behandlingsprotokoll kan du spesifisere hvilke legemidler som skal brukes, og hvor ofte. Her kan du velge mellom alle medisiner du har angitt, og som for øyeblikket er satt som aktiv. Hvis du har en behandling, som for eksempel klauvskjæring, er det ikke obligatorisk å legge til medisiner i behandlingen. Opprett bare behandlingen og la feltet for medikamenter stå tomt.

Sørg for å fullføre alle detaljer nøyaktig slik at du kun trenger å velge diagnose når du begynner å registrere helsehendelser per dyr. Etter en synkronisering med DelPro Companion – alle dine behandlinger vil være tilgjengelige på telefonen din, knyttet til medikamenter som skal brukes; er du nesten klar for å begynne å registrere dyrehelsehendelserI

DelPro FarmManager - add treatment protocol

Legg til en ny diagnose

Som standard finner du en omfattende liste over sykdommer når du begynner å jobbe med DelPro FarmManager. I tillegg til disse diagnosene kan gårdsspesifikke diagnoser legges til. Når du legger til en ny diagnose, kan din anbefalte behandling velges, og deretter kan flere behandlinger knyttet til denne diagnosen legges til. Dette slutter sirkelen fra; hvilken sykdom fant jeg på dyret for å foreslå behandlingsprotokoll og tildelte medikamenter.

DelPro FarmManager - add diagnosis

Registrer en dyrehelsehendelse

Når behandlingsprotokollene er satt opp og du så ønsker å legge til en helsehendelse, velger du først diagnosen for en ku; den anbefalte behandlingen vil bli valgt (som er tilordnet denne diagnosen), og et medikament vil automatisk komme opp. Dette betyr også at karanteneinnstillingene for medikamentet vil bli brukt, og DelPro vet hvor lenge melken skal skilles ut.

Under Dyrestatus i Kukortet vil du kunne se; Hvor mange dager melken skal skilles ut og Hvor mange dager kua skal behandles. Under AMS-innstillingene - Melkeinnstillinger for robotbruk, kan du finne melkedestinasjonen og tidsintervell for utskilling av melk; som et resultat av medikamentenes egenskaper.

Når du har behandlet et antall dyr for samme diagnose, med samme behandling kan du gjennom Grupperedigering i både DelPro FarmManager og DelPro Companion legge til helsehendelsen til alle valgte dyr samtidig. Slik blir det enda mer effektivt å registrere dine handlinger!

Kjekt å vite; når du legger til en helsehendelse for dyret som følger trinnene ovenfor; fra å legge til diagnose, behandling og medikamenter, blir alle trinnene fullført mens du arbeider med dyret. Dette er kjekt når en ny behandling anbefales av veterinæren med forskjellige medisiner; da trenger du ikke å legge det til ett steg om gangen - alt kan gjøres i ett steg.

DelPro FarmManager - add animal health event

Full oversikt over behandlede dyr

Listen Pågående behandlinger gir deg informasjonen om dyr som på nåværende tidspunkt behandles, med behandlingsdager og antall dager igjen som melken skal skilles ut. Når en behandling er avsluttet, men dyret fortsatt har karantenedager igjen for kjøtt, finner du disse på listen Pågående behandlinger med tilbakeholdelse av kjøtt. Godt å vite, og en beroligelse, er at dersom du beslutter å utrangere et dyr til slakt som har karantenedager på kjøtt igjen, vil DelPro informere deg om karantenetiden, slik at du kan unngå at dyret sendes til slakt for tidlig, og ivaretar matvaresikkerhet!

En fullstendig historisk oversikt over alle helsehendelser for alle dyr, for alle diagnoser kan finnes gjennom Dyrehendelser. Dette vinduet finner du ved å klikke på Dyr – Dyrehendelser.

En siste viktig BEMERKNING: Hvis du har behandlet en ku EN dag LENGER enn det som er vanlig praksis og registrert i DelPro, må du sørge for at du også oppdaterer behandlingsinformasjonen på dyrekortet, og verifiserer dyrestatus eller AMS-innstillinger for utskilling av melk.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser