DeLaval introduserer en ny automatiske Fôrskyver som også mikser fôret: DeLaval OptiDuo™

DeLaval presenterer OptiDuo™, den nye fôrskyveren som mikser og skyver fôret. DeLaval OptiDuo mikser og reposisjonerer fôret inn mot fôrinnredningen. Denne nyheten vil øke fôropptaket, redusere fôrspill og hjelpe gårdbrukere med å spare tid – tid de heller kan bruke på annet viktig arbeid i en hektisk hverdag.

DeLaval OptiDuo sørger for at å holde fôret tilgjengelig for dyra hele døgnet, i en og samme oppgave oppfrisker den fôret og holder fôrbrettet rent og fint. OptiDuo vil alltid forfriske fôret før den skyver det inn mot fôrfronten. Med den doble (Duo) effekten på sin skrue og adaptiv kjørefunksjon, reposisjonerer og oppfrisker den fôret og sørger for at fôret spres fint ut over hele fôrbrettet slik at det er fôr på alle spiseplassene på fôrbrettet. Dette medfører at dyra av lavere rang også vil få tilgang til fersk fôr, de vil ikke bli presset til plasser der andre har spist opp og det gir dem mulighet til å kunne produsere optimalt uten mye stress.

Dr. Trevor DeVries er professor og forsker i Canada og jobber med melkekuas adferd og velferd på Universitetet i Guelph. Om OptiDuo sier han: «Teknologi som dette har potensiale til å kunne sikre at melkekyr har konstant tilgang til godt mikset, friskt fôr. Den vil sørge for å få inn riktig mengde tørrstoff i fôropptaket, men også minimere fôrspillet som kommer av at dyr ofte sorterer vekk og legger igjen mye av fôret på fôrbrette. Fôrskyvning sørger for at det alltid er fôr på fôrbrettet. Dette gjør at dyr kan bruke mindre tid på å spise og mer tid på å ligge, melke eller drøvtygge (produsere)». At dyrene slipper å vente eller stresse for å komme til fôrbrettet, gir en positiv effekt for hele besetningen.

DeLaval OptiDuo gir kunden mulighet til å velge med eller uten kraftfôrbeholder. Som enda en ekstra appetittvekker, kan OptiDuo med kraftfôrbeholder legge en tynn streng med kraftfôr oppå fôret som er reposisjonert og mikset. OptiDuo takler både ulike mengder og ulike typer fôr, som TMR, strå, høy eller ferskt gress.

OptiDuo kan brukes i de fleste planløsninger og jobber mot markedet for de som har kjørbart fôrbrett. Den kan takle hellinger med opp til 5% og den har en stor rekkevidde, som gir OptiDuo mulighet å jobbe i flere driftsbygninger.

DeLaval OptiDuo er utviklet med tanke på at dette skal være en maskin som skal fungere og er enkel å gjøre service på. Det er få servicedeler og ingen smørepunkter, slik at det er enkelt å holde OptiDuo i drift.

«Dyrevelferd, gårdens lønnsomhet, effektiv arbeidstid og matvaresikkerhet er utfordringer gårdbrukere rundt om i verden møter, og dette med økende press. Med DeLaval OptiDuo kan vi nå også hjelpe kundene våre innen segmentet fôring på en unik måte. Å kunne gi dyra tilgang til fersk fôr hele dagen på en automatisk måte, gjør at kundene våre kan bruke sin tid på andre viktige oppgaver i sin arbeidshverdag, og dette kommer i tillegg til alle andre positive effekter OptiDuo gir,» sier Paul Löftgren, EVP Cluster Europa, Midtøsten og Afrika.

Les mer her.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser