DeLaval introduserer vårt nye automatiske melkesystem: DeLaval VMS™ V300

DeLaval presenterer vårt nye melkesystem VMS™ V300, en ny opplevelse for kyr og melkeprodusenter. VMS™ V300 hjelper melkeprodusenter med å bli mindre avhengig av arbeidskraft og å være i forkant når det gjelder dyrevelferd og matvaresikkerhet. VMS™ V300 melkesystem bidrar til at melkeproduksjon er et lønnsomt valg ikke bare i dag, men også for generasjonene som kommer.

“Som markedsleder har vi både et ansvar for og mulighet til å bidra til å utvikle melkeproduksjon i alle deler av verden, med tanke på å hjelpe melkeprodusenter med deres daglige utfordringer. Den nye VMS™ V300 er utviklet med utgangspunkt i melkeprodusenter og deres utfordringer, for å kunne produsere mer med mindre innsats. Vi er svært fornøyde med det fantastiske resultatet vi har utviklet", sier Joakim Rosengren, President & CEO.

Med opp til 99% treffsikkerhet for spenespray, ekte fjerdedelsmelking, 10% høyere kapasitet enn den forrige modellen, lavere driftskostnader, opp til 99.8% treffsikkerhet ved påsett, opp til 50% raskere påsett og et potensiale for mer enn 3500kg melk pr. dag, beviser DeLaval VMS™ V300 at fremtiden innen melkeproduksjon allerede er her.

VMS™ V300 kommer med DeLaval InControl™, det nye brukergrensesnittet som gir trådløs tilgang til informasjon og kontroll av systemet. En annen ny egenskap hos VMS™ V300 er DeLaval PureFlow™, den nye gjennomsiktige forbehandlingskoppen. Og til slutt, DeLaval InSight™, det siste innen kamerateknologi og programvare for et smidig, raskt og presist påsett.

"Du kan ha et normalt familieliv og du kan ha vanlig arbeidstid. Og dine ansatte kan også ha vanlig arbeidstid. Det vil være enkelt å være bonde i fremtiden”, sier Søren Højgaard Andersen, DeLaval VMS™ V300-eier, Danmark.

Den nye DeLaval VMS™ V300 er også utviklet med servicevennlighet i fokus. Dette innebærer at det er lavere serviceutgifter på VMS™ V300 enn våre tidligere modeller. I tillegg har du muligheter til å påvirke dine egne driftsutgifter, og vi tilpasser serviceintervallene etter hvor mange kyr som blir melket. Dette er viktig for melkeprodusenter som ikke nødvendigvis utnytter potensialet i sin melkerobot. Har du 40 kyr vil du ha lavere servicekostnader enn om du har 70 kyr.

Les mer her.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser