Product Image

DeLaval aktivitetsmålesystem

DeLaval aktivitetsmålingssystem overvåker hver enkelt ku sin aktivitet og registrerer også svake brunsttegn, såkalt "stille brunst" – og eventuell lav aktivitet som kan være tegn på helseproblemer. Tidlig påvisning åpner for hurtige tiltak, enten for å inseminere i tide, eller for å begrense et fall i melkeproduksjonen. Aktivitetsmålingssystemet kommuniserer trådløst via antenne med DelPro™.

  • Effektiv brunstidentifisering
  • Registrerer også "stille brunst"
  • Forbedrer drektighetstallene

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser