Product Image

DeLaval holdvurdering BCS

Presis holdvurdering bidrar til bedre planlegging av fôring, som hjelper til å sikre at dine kyr har den optimale fettreserven. Dette bidrar til økt melkeproduksjon, bedre fruktbarhet og kalving og bedre kuhelse. DeLaval holdvurdering BCS er et helautomatisk holdvurderingssystem som fjerner unøyaktighet og gjetting ved manuell vurdering.

  • Bedre kuhelse
  • Nøyaktig fôring
  • Økt melkeproduksjon
  • Bedre fruktbarhet og kalving
  • Mer tid til andre oppgaver

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval holdvurdering BCS

Fordeler

Bedre kuhelse

Kontinuerlig, nøyaktig, automatisk og objektiv måling av holdet gir deg tidlig varsel dersom ei ku avviker fra målet. Du kan iverksette tiltak tidlig, og på den måten redusere eventuelle unødvendige kostnader.

Nøyaktig fôring

Holdvurdering brukes som et kritisk mål for hvor effektiv fôringsstrategien på gården er. Å vite nøyaktig hold på kyrene dine hver dag kan hjelpe deg med å planlegge en fôringsstrategi for å sikre at kyrene opprettholder det optimale holdet gjennom hele laktasjonen.

Lønnsom melkproduksjon

Å holde kyrne i det optimale holdet gjennom laktasjonen bidrar til å sikre at friske kyr melker godt, blir drektige i tide, og at du kan redusere fôrkostnader og inntak i sen laktasjon for å gi lønnsom melkproduksjon og lang levetid.

Suksessfull reproduksjon og kalving

Å ha regelmessige holdvurdering kan brukes til å sikre at kyr har det optimale holdet ved inseminering og kalving. Det riktige holdet gjennom hele drektigheten kan redusere problemer under og etter kalving, og samtidig sikre at kalven får en god start på livet.

Mer tid til andre oppgaver

Automatisk holdvurdering eliminerer behovet for manuell vurdering. Dette betyr at du kan bruke din tid til å utføre andre viktige oppgaver på gården, sikker på at nøyaktig holdvurdering registreres automatisk.

Vis mer

DeLaval holdvurdering BCS

Kompatibelt med

Regelmessig og nøyaktig overvåking av alle kyrs holdvurdering er viktig for at du skal kunne tilpasse fôrstrategien til rett tid. Det er nøkkelen til konsekvent, pålitelig produksjon, lengre levetid og reproduksjonsresultater. Ved å ta i bruk DeLaval holdvurdering (BCS), kan du automatisk registrere nøyaktige og konsekvente holdvurderingspoeng for alle kyr, ved hver melking, hver dag. Denne 3D-kartleggingsteknologien genererer data som kan varsle om holdendringer før de blir synlige, når de analyseres med en annen eksklusiv DelPro biomodell. Slik kan du handle raskere for å forhindre fremtidige problemer.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser