Automatisk melking

De innovative automatiske melkesystemene fra DeLaval hjelper melkeprodusenter med å styre sin viktigste ressurs - sin tid.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser