DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ er mye mer enn en melkerobot. Det er en filosofi, en livsstil, et ønske om å følge med i tiden og gjøre det beste for kyrne, og det beste for virksomheten din - DeLaval VMS™ er et komplett melkeproduksjonskonsept som omfatter alt fra melkeroboten til fôring og omsorg for kyr, til vedlikehold og funksjonalitet av fjøset som huser driften. DeLaval VMS™ betyr redusert arbeidsbehov, større fleksibilitet og bedre kontroll. DeLaval VMS™ er din framtid.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval VMS™

Fordeler

Unik forbehandling i egen kopp

God forbehandling sikrer rask nedgivning og reduserer utmelkingstiden. I tillegg er dette viktig for god jurhelse. God spenevask sikrer rene og tørre spener. Dette skjer i en egen kopp, uten bruk av kjemikalier. Den første melka kommer aldri i kontakt med den melka du skal levere til meieriet.

Ekstremt god til å finne spenene

Med DeLaval VMS™ kan du velge ulike måter for å sette på spenekoppene. Dette gjør at det i stor grad er du som bestemmer hvilke kyr du vil beholde i besetningen, ikke melkeroboten. I tillegg vil du med VMS™ ha enkel tilgang til juret under hele melkeprosessen.

Mulighet for manuell melking

VMS sikrer god forbehandling, sikkert påsett av spenekoppene og god utmelking. Samtidig vet vi at muligheten for manuell melking er noe av det våre kunder setter mest pris på. Ingen store konstruksjoner under kua og riktig utforming av selve boksen sikrer tilgangen til juret for den som av en eller annen grunn vil melke manuelt i en periode.

Automatisk melketillatelse

VMS™ overvåker kontinuerlig besetnings- og individuell kuatferd. Den lærer seg når hver ku er klar for melking i stedet for bare å basere melketillatelse i tid. Med ”automatisk melketillatelse”, blir hver ku melket et optimalt antall ganger for maksimal melkeproduksjon i hele sin laktasjonssyklus.

Nøyaktig fjerdedelsmelking

En viktig måte å unngå unødvendig belastning på spener og jur, er å stoppe melkingen så snart en jurfjerdel er tom. VMS registrerer når en jurfjerdedel er tom og fjerner umiddelbart spenekoppen for rengjøring. Ekte fjerdelsmelking kan bare oppnås med en nøyaktig melkemåler pr jurfjerdedel.

Kontinuerlige helsekontroller

Individuelle melkemålere spiller en viktig rolle i å overvåke helsa til kyrne. Kontinuerlige analyser av melkeegenskapene til hvert dyr brukes til å vurdere kuhelsa. Alle kyr som viser potensielle tegn til helsemessige problemer kan skilles fra besetningen og behandles i et tidlig stadium av sykdommen.

Vis mer

DeLaval VMS™

Konfigurasjoner

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser