DeLaval VMS™ V300

Det er et system som gjør at vi kan behandle hver gård, hver bonde, hver ku, til og med hver spene - individuelt - og tilpasse prosessen for å imøtekomme individuelle behov, for å skape et bedre sted å være for kyr, deg og din familie.

 • Forbedrer gårdens lønnsomhet
 • Mer melk per arbeidstime
 • Friskere kyr
 • Høyere melkekvalitet

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval VMS™ V300

Fordeler

Forbedrer gårdens lønnsomhet

 • Maksimer kyrnes melkeavkastning
 • Reduser behovet for arbeidskraft
 • Forutsigbare servicekostnader

Produser mer melk, på en mer effektiv, trygg og bærekraftig måte, som også oppfyller forbrukerpresset som bønder verden over står overfor i dag.

Mer melk per arbeidstime

 • Arbeider 24/7
 • Færre arbeidstimer for deg
 • Mer konsekvente rutiner

VMSTM V300 handler om å skape et bedre arbeidsmiljø og en bedre livsstil for deg og alle som jobber på gården din.

Friskere kyr

 • Lever lenger
 • Økt fruktbarhet
 • Bedre jurhelse

VMSTM V300 er et frivillig melkesystem. Det er ikke et transportbånd som behandler kyr som produkter, det er et fullt automatisert melkesystem, som gir bedre resultater for deg og dine kyr.

Høyere melkekvalitet

 • Ingen bakterieoverføring
 • Eget, separat system for den første melken og vann
 • Forbedret rengjøring

Hver dag, hver melking, hver ku; VMS™ V300 vil sikre at du er i forkant når det gjelder matvaresikkerhet i fremtiden.

Vis mer

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser