DeLaval VMS™ Classic

Ingen andre melkeroboter har så stor kapasitet, overvåker og analyserer kyr og melk så effektivt som VMS. Lave energikostnader, robust utforming, full service, supportprogram og ekstremt gode påsettings- og utmelkingsegenskaper gjør den til den ideelle melkeroboten.

  • Opp til 1000 tonn melk pr år
  • Tidlig varsling om mastittproblemer
  • Ekte fjerdedelsmelking
  • Lave driftskostnader

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser