Tandemstaller

DeLaval tandemstall er utformet for melking fra siden. Kyrne står i egne bokser langs gropkanten, der du har full oversikt over dem. De kan også se deg, og blir snart vant til at du er der. Dette fører til en rolig besetning, der kyrne setter pris på individuell oppmerksomhet og enkelt administreres av melkeren.

DeLaval tandemstall

Med tandem melkestall kan du gi kyrne dine den individuelle håndteringen de fortjener under melkingen. Når kua er inne i melkestallen kan du se henne i hele sin lengde, og du har full tilgang til hele dyret. Dette gjør det enkelt for deg å oppdage jurhelseproblemer eller andre unormale ting ved hvert enkelt dyr på et tidlig stadie.

  • Helautomatisk kutrafikk med individuell håndtering
  • Fjerner stress og belastning fra melkingsarbeidet
  • Beholder velferden for dine dyr
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval tandemstall

Fordeler

Helautomatisk kutrafikk med individuell håndtering

Med DelPro automatisk styring av tandemstallen vil kua slippes ut med det samme den er ferdig melket, og systemet vil automatisk slippe inn en ny ku . DeLaval tandemstall gjør det mulig å slippe inn én og én ku til melkestallen uten å jage hverandre eller røkteren. Kyrne blir roligere når de kan se melkeren under hele melkingen, og dominerende kyr får ikke muligheten til å forstyrre eller stresse opp i flokken i forbindelse med melkingen.

Fjerner stress og belastning fra melkingsarbeidet

DeLaval tandem melkestall har en unik plastbelagt gropkant som minimerer behovet for avansert støpearbeid for å få en god arbeidestilling i melkegraven. Gropkanten er utformet for at røkteren står godt og har god tilgang til juret under melkingen. Behovet for å måtte vri kroppen mye for å komme til under juret for påsett og inspeksjon er minimalt. Utformingen av melkegraven på DeLaval tandemstall tillater melkeren å enkelt forflytte seg mellom kyrne, uten å bli utsatt for spark eller andre skader påført av kua.

Beholder velferden for dine dyr

DeLaval tandem melkestall muliggjør at høytytende og tregt melkede kyr kan få den oppmerksomheten de fortjener uten at dette forsinker hele melkingen. Kyr kan holdes friske ved at de kan bli melket i sitt eget tempo uten å bli stresset av de andre dyrene eller røkteren. Dette vil optimalisere produksjonen på hvert enkelt dyr.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser