DeLaval PureFlow™

Alt starter med en god forbehandling - DeLaval PureFlow™ rengjør ikke bare spenene, den forbereder dem.

Ved hjelp av den eksklusive gjennomsiktige koppen blir hver spene individuelt rengjort og stimulert for optimal nedgivning av melk. Den første melken går til en egen beholder. Denne melken blandes aldri med den friske melken som skal til melketanken. Etter forbehandling tørkes spenene med trykkluft og vakuum.
Les mer