Dój automatyczny

Istnieje wiele wyzwań związanych z utrzymywaniem lub zwiększaniem życiowej produkcji mlecznej krów a co za tym idzie dochodowości gospodarstwa. Rozwiązania doju automatycznego pozwalają zmaksymalizować czas przeznaczony na zarządzanie, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów pracy potrzebnej na dój.

Pokaż więcej

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne