Product Image

Czytnik ręczny DeLaval HHR

Czytnik ręczny DeLaval dokładnie identyfikuje poszczególne zwierzęta, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. To lekkie i dobrze wyważone urządzenie łączy identyfikację elektroniczną i numery kolczyków oraz komunikuje się z systemem zarządzania stadem DeLaval DelPro™ Farm Manager.

  • Łatwa identyfikacja zwierząt w oborze lub wprowadzanie nowych zwierząt do bazy danych
  • Spokój zwierząt i ochrona użytkownika podczas prac
  • Odczytuje dane z tradycyjnych transponderów i innych elektronicznych identyfikatorów dla krów
  • Urządzenie posiada mocne akumulatory umożliwiające wykonanie do 3000 odczytów przed doładowaniem
  • Umożliwia dokładną identyfikację z odległości do jednego metra
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne