Lepsze decyzje to lepsza zdrowotność krów

Nam także zależy by Twoje krowy były zdrowe. Chcemy by mleko produkowane w Twoim gospodarstwie było zdrowe. Dajemy Ci możliwość pełnej kontroli.

  • Kompletne dane o zdrowotności i zdarzeniach zdrowotnych
  • Kompletne dane
  • Kontroluj stan zdrowotności, analizuj dane
  • Podejmuj decyzje na podstawie danych, to daje najlepsze wyniki
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Ważny jest czas

Zdrowe krowy to klucz do wysokiej jakości mleka, wydajności i dochodowości gospodarstwa. Zdrowotność krów oznacza ich długowieczność i doskonałe wyniki rozrodu.

Im szybcije możesz zdiagnozować problem zdrowotny, tym większe szanse na wyleczenie, a także na mniejszy negatywny wpływ na wydajność. Dlatego właśnie DelPro dostarcza Ci danych, na podstawie których możesz podjąć szybkie i dobre decyzje.

Lepsze decyzje to lepsza zdrowotność krów

Co zyskujesz?

Precyzyjne dane

DelPro umożliwia przechowywanie i analizowanie danych dotyczących leczenia krów w stadzie. Dzięki DelPro droga od diagnozy do decyzji w zakresie leczenia jest bardo krótka i jasna. W DelPro możesz ustawiać specjalne raporty dotyczące leczenia, leków, otrzymywać alerty wskazujące zwierzęta, którym należy podać leki.

Automatyczne oddzielanie mleka

Jeśli masz dojarnię DeLaval, system DelPro przeanalizuje jakość udojonego mleka analizując dane o jego przewodności oraz śladach krwi. W przypadku gdy system stwierdzi odchylenia od ustalonej jakości mleka zostaniesz o tym automatycznie powiadomiony. Jednocześnie DelPro automatycznie oddzieli mleko w systemie VMS V300, a w hali udojowej zdejmie aparat udojowy z krowy.

Integracja czujników

Zainstalowane czujniki automatycznie i precyzyjnie zmierzą poziom LDH, BHB, progesteronu, komórek somatycznych, ślady krwi oraz ogólną kondycję ciała BCS. Hodowca zostanie powiadomiony zanim w pojawią się jakiekolwiek widoczne symptomy. Mając dostępne wszystkie ważne informacje hodowca może podejmować decyzje szybko i prawidłowo.

Bio-Model

Monitor DelPro prezentuje indeksy zdrowotności dla każdej krowy. Jest to zintegrowana ocena na podstawie szeregu danych opracowywanych każdego dnia. Dzięki takiej zintegrowanej ocenie hodowca może szybko zidentyfikować te krowy, które wymagają specjalnej uwagi.

Jakość mleka

DelPro Farm Manager umożliwia ustalnie modelu wpływu każdej krowy na poziom komórek somatycznych w mleku zbiorczym. Dzięki temu możesz oszaczować efekt finansowy usunięcia niektórych krów ze stada. Naszym celem jest zapewnienie Ci możliwości zarządzania Twoim stadem na podstawie danych dostarczanych automatycznie i na czas..

Protokoły zdrowotne

DelPro zawiera moduł weterynaryjny obejmujący wizyty lekarza oraz protokoły szczepień. Informacje o statusie zdrowotnym każdej krowy automatycznie generują listy wskazujące krowy wymagające zabiegów weterynaryjnych, które należy wykonać. Zabiegi te mogą obejmować szczepienie, korekcję racic, kontrolę cielności itp. Masz możliwość samodzielnego ustalenia kryteriów wyboru do opracowania takiego raportu. Dzięki temu masz pewność, że żadna krowa wymagająca uwagi nie zostanie pominięta.

Pokaż więcej

Lepsze decyzje to lepsza zdrowotność krów

Odpowiednie dla

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne