Hullbedömning som underlättar övervakning av högproducerande kor

Vid en hög avkastning och stort hulltapp så ökar risken för acetonemi och de kor som inte kommer igång med mjölkningen men ändå tappar för hull för fort måste också kontrolleras eftersom man kan misstänka andra problem som till exempel mastit, klövproblem. Hullbedömningskameran hjälper till att identifiera dessa kor.

Arbelunda_hero.jpg

Arbelunda

Sverige

Arbelunda

DJURSLAG

Holstein

BESÄTTNINGSSTORLEK

150

Kameran är ett mycket bra verktyg att använda i samarbetet sin rådgivare. Arbelunda använder sig av SOP (Standard Operation Procedure) som underlättar användningen av hullbedömningskameran.

SOPen ger en lista över djur som valts ut efter vissa kriterier och gården tar sedan beslut vilka åtgärder de ska ta.

På Arbelunda kunde hullbedömningskameran idetifiera ett problem. De nykalvade korna tappade inte i hull som de skulle. Det tydde på att de inte mjölkades tillräckligt ofta även om de redan producerade bra. Med den fakta kunde Göran anpassa mjölkningstillstånden så att de nykalvade mjölkades oftare. Det gav mer mjölk i tanken och kor som hade rätt hull för att må bra.  

Från Stalltipset nr 2, 2017

Läs mer

Liknande berättelser

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar