Madeleine Karlsson på Kättestad gård är övertygad om att mjölkningsrobotar är bra för korna. – Jag säger så därför att jag ser hur mina kor beter sig nu jämfört med när vi mjölkade i grop. Det har bara gått några månader men jag ser stor skillnad. De är mycket lugnare och har också blivit lekfullare. Jag kan se hur de busar runt i stallet på ett sätt som jag inte sett förut.

Kattestad_Linkoping_hero.jpg

Kättestad Gård

Linköping, Sverige

Kättestad Gård

DJURSLAG

Holstein

BESÄTTNINGSSTORLEK

228

Mats och Niklas Jonasson berättar att tankarna på robot hade funnit i flera år. Deras mjölkningsstall började bli slitet och behövde antingen renoveras eller bytas ut. De hade problem med att hitta kompetent personal vilket gjorde att robot kändes som det mest attraktiva valet vid utbyte. Det var dock mycket som skulle falla på plats innan de kunde skrida till verket. Dels jobbade de med att ställa om till Eko och dels hade banken en del förväntningar innan de gick med på att finansiera.

Kattestad_Linkoping_content.jpg

Fyra stycken DeLaval VMS™ V300 finns nu på gården

– Nu är vi glada för att vi var tvungna att vänta för det gjorde att vi kunde köpa fyra stycken av den nya generationen robot, DeLaval VMS V300, säger Niklas.

– Ja, säger Mats, Det blev DeLaval men det var ett inte ett helt självklart val för oss. Vi funderade även på ett annat märke. Det som till slut avgjorde var servicen. Vi visste vad vi skulle få för servicepersonal hos DeLaval och det var viktigt. Vi blev också imponerade när vi fick se den nya roboten på en gård vid Bollnäs tillsammans med Anders Bergstrand från DeLaval. En annan avgörande sak var helhetsofferten, att vi fick veta vad totalkostnaden skulle bli. DeLaval kan ta ansvar för helheten och det tyckte vi blev smidigast.

Viktigt att sätta upp mål

Gården har några tydliga mål att arbeta mot den närmaste tiden:

1) Öka produktionen

När gården gick över till eko sjönk produktionen från 12 500 ECM till 9 800 ECM. Trenden har nu vänt, vi är uppe på 10 500 ECM och målsättningen är nu att jobba sig upp till 11 500 ECM. Produktionen per robot ligger idag på ca 2,5 ton per dygn och robot och det finns kapacitet för mer för de har långt ifrån fullt med kor. De ligger på ca 2,4 mjölkningar per ko och vill upp till 2,8 per ko.

2) Minska antalet arbetstimmar

Målet med robot är att minska antalet arbetstimmar. I början tog det tid att lära 228 kor att gå i roboten och en period tog det 4 timmar per dag att mota kor, det var för mycket, men det var övergående och nu flyter det mycket bättre i och med att korna börjar förstå hur det ska gå till.

Med fri kotrafik och fullfoder är det viktigt att balansen är rätt. Just nu är givan på foderbordet för kraftig, den innehåller mycket helsäd på grund av förra årets torka. Korna har därför inte så brått att gå till roboten men det bör bli bättre under nästa säsong.

Produktionen har ökat

- Vi ser att produktionen har ökat, från 36 kg i snitt till 42 kg. Det blir 15% ökning och det tycker vi är riktigt bra. Det beror delvis att vi har en fullfodermix med mycket helsäd som vi tror spelar in men också på att roboten mjölkar riktigt bra och att korna nu blir mjölkade mer än 2 gånger per dygn, säger Niklas.

 

Från Stalltipset nr 1, 2019

Kattestad_Linkoping_quote.jpg

Om korna får välja själva så vill de bli mjölkade i robot!

Läs mer

Liknande berättelser

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar