Produktionsökningen betalar räntorna på investeringen

Björn och Annika Norks produktion började stiga direkt när de gick över till att mjölka med DeLaval VMS i februari 2015. De har gått från 9 900 kg ECM till 11 500 kg ECM. Produktionsökningen betalar räntekostnaderna för investeringen

Stora_Flittered_Hero.jpg

Stora Flittered

Habo, Sweden

Stora Flittered

DJURSLAG

SRB

BESÄTTNINGSSTORLEK

65

Anledningarna till det lyckade resultatet är naturligtvis flera, berättar Björn. För det första kunde vi bygga utan att djuren blev störda under byggtiden. För det andra hade vi gamla stallet kvar och tack vare det kunde vi vänja in djuren i små grupper så att de snabbt vande sig vid att bli mjölkade i roboten.

Stora_Flittered_Content.jpg

För det tredje hade vi en grupp kvigor som kalvade strax efter att vi fått igång roboten så de visste inte av något annat och kom snabbt upp i produktion. Vi hade seminerat könssorterat för att få kvigor en tid innan så vi hade så mycket egen rekrytering att vi inte behövde köpa in många nya djur, det bidrog säkert också till att övergången gick smidigt. Den fina miljön i det nya stallet bidrar till bra djurhälsa och det gör också att korna går upp i produktion. Vi ser att djuren mår bättre nu och de håller sig mycket renare än i det gamla uppbundna stallet tack vare bra liggbås och ryktborsten. I roboten har vi ångrengöring av spenkopparna och vi har också celltalsräknare OCC som är ett bra verktyg för att hålla koll på juverhälsan.

Från Stalltipset nr 1, 2017

Läs mer

Liknande berättelser

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar