Elmia Lantbruk

24-26 oktober 2018

Elmia Lantbruk är affärsarenan som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk. Ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Ett lantbruk där det finns plats för såväl ett stort hjärta för näringen, som en nyfikenhet på innovativa vägar framåt i en konkurrensutsatt och allt mer digital värld.

Välkomna till vår monter på Elima Lantbruksmässa den 24-26 oktober i Jönköping. 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar