MILA 14-16 februari 2019

På branschmässan Mila finner du produkter och tjänster för ett modernt och lönsamt lantbruk, med fokus på djurhållning och inomgårdsutrustning.

DeLaval kommer att finnas på plats med en monter. 

För information, läs mer på MILAs hemsida.

Välkomna!

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar