DelPro™ Companion - en sann kompanjon i stallet

DelPro Companion är utvecklad utifrån feedback från våra kunder från hela världen, där de fått berätta hur de vill registrera händelser på gården i realtid medan de jobbar bland korna. Det här innebär att en inseminering, dräktighetskontroll eller hälsokontroll inte kan gås miste om längre, då anteckningspappret man noterat det på försvann eller blev för blött för att tydas. Vi kan alltså förutse en framtid där papper och penna inte längre behövs i stallet. Istället kan du ha informationen direkt tillgänglig och dokumenterad då du jobbar bland korna.

För att direkt ha tillgång till all djurdata via mobilen var du än är på gården krävs det att man är i kontakt med gårdens DelPro databas. Då du är inom gårdens lokala nätverk synkroniserar DelPro Companion automatiskt de senaste händelserna mellan mobil och gårdens server så att du snabbt kan kolla upp mjölkningar, utfodring, BCS, aktivitet och alla registrerade händelser utan dröjsmål.

Detta betyder att du alltid har all information du behöver i din ficka för att kunna fatta rätt beslut, oavsett var du befinner på gården och att du i realtid kan registrera dina handlingar.

Lär dig mer om den praktiska innebörden av de olika arbetslägena i Companion.

Djurlista

Djurlistan i Companion ger en liknande känsla som djurlistan i DelPro FarmManager. Den mest väsentliga informationen visas beroende på reproduktionsstatus. I Djurlistan kan du filtrera djur beroende på besättning, grupp, urval, djurtyp, reproduktionsstatus (nykalvad, öppen, inseminerad, dräktig, sinlagd eller skall gallras ut) och aktivitetsdata. Det är viktigt att du har den mest relevanta informationen till förfogande då du skrollar igenom listan med djur. Från Djurlistan har du direkt tillgång till kokortet.

Kokort

Då du flyttar dig från Djurlistan, eller om du söker upp en ko via huvudmenyn, kommer du till kokortet. Baserat på reproduktionsstatuset ser du de mest relevanta parametrarna presenterade och fönstret är färgat enligt statuset; precis som i Koövervaknings fönstret (färgerna matchar olika status: nykalvad, öppen, inseminerad, dräktig, sinlagd eller skall gallras ut) i DelPro FarmManager. Informationen som visas per reproduktionsstatus kan anpassas av användaren. Det här ger dig flexibilitet i den information du vill se först, beroende på djurets status.

Svep till höger eller till vänster över djurnumret överst på sidan för att skrolla mellan olika djur i Djurlistan eller i larmrapporten.

Svep över mitten av skärmen för att skrolla mellan de olika flikarna i Kokortet. Beroende på system (VMS eller CMS) är olika flikar tillgängliga, alla har samma logik som DelPro FarmManager. I den sista fliken kan man registrera händelser i realtid och beroende på reproduktionsstatus ger appen dig alternativ som är logiska för kon. Till exempel kan du inte dräktighetsundersöka en ko som inte blivit registrerad som inseminerad. I botten av Djurkortet har du också direkt tillgång till registrering av händelser på konivå. Senare kan du genom arbetsläge och batch-inmatning se hur händelser kan läggas till för fler än en ko åt gången. Oberoende om du endast jobbar med ett djur, eller har en hel grupp med kor att kolla upp, så ser vi till att du har det optimala sättet att snabbt och korrekt registrera händelserna.

Larmrapporter

DelPro FarmManager kontrollkortet (på din PC) visar på vänster sida av skärmen ”Reproduktionsrapporter”. Dessa standardrapporter som lyfter fram kor som skall sinläggas eller dräktighetsundersökas finns även i DelPro Companion. Då du väljer en specifik rapport öppnas listan med djur som har specifika reproduktionsflaggor. 

Där finns även en rapport ifall du jobbar med DelPro Aktivitetsmätare. Rapporten visar alla kor som har tilldelats en aktivitetsmätare. Inuti filtret kan vi filtrera ut kor som har aktivitetsnivåer vi är intresserade av. Det här innebär filtrering enligt:

• +, ++, +++

• Relativ aktivitet

• Timmar sedan hög aktivitet

Arbetsläge

I “Kokortet” kan du registrera händelser för enskilda kor. Arbetsläget gör att du kan utföra samma händelse åt grupper av kor men med olika slutresultat. Som exempel har vi en grupp på 10 kor som skall insemineras; du registrerar detta för alla 10 kor, men väljer olika tjur per ko. För att säkerställa att händelserna stämmer för djuren kommer det att dyka upp meddelanden då vi till exempel dräktighetsundersöker en ko som inte blivit inseminerad än. Färgen på fönstret byter även här färg beroende på djurets status. 

I “Arbetsläget” kan du välja mellan:

• Brunststatus – registrera alla brunster du observerat med olika
  brunsttecken (blir riden, råmar etc.)

• Insemineringsläge – rapportera snabbt insemineringar utförda av olika
  seminörer och med olika tjurmaterial

• Dräktighetsundersökning – rapportera resultatet, välj effektiv
   inseminering för kor med flera semineringar

• Sinläggning – Sinlägg kor med olika läkemedel och markera dem till olika
  sinkogrupper 

• Hälsohändelse – lägg till olika hälsohändelser för flera djur. 

Insemineringsläge

Efter valet av åtgärd uppmanas du att välja vilka djur som du ska börja arbeta med. För insemineringsläget kan detta vara från standardrapporterna “Beräknad inseminering” eller “Beräknad insemineringskontroll”. Genom att välja ”Ange själv” kan du skanna kons ISO-transponder med en ISO ID-läsare kopplad via Bluetooth. Då kan du börja registrera händelser för de kor som du läst av öronmärken på. I “Ange själv”-läget kan du också skriva in kons ID. Efter att ha valt djur byter DelPro Companion direkt vy till insemineringshändelsen och så länge händelsen är giltig för alla kor halls skärmen grön. Om det inte är en giltigt händelse, ifall kon kanske redan är dräktig, så blir skärmen röd för att uppmärksamma dig. 

Dräktighetsundersökning

När du skall dräktighetsundersöka dina djur kan resultatet för varje enskilt djur bli lite olika. När du är i arbetsläget har du all information du behöver för att snabbt kunna genomföra undersökningen; antingen genom ”Ange själv”-läget eller via rapporten ”Beräknad dräktighetsundersökning”. När du dräktighetsundersöker en inseminerad ko kan du rapportera resultatet som positivt, negativt eller osäkert. Med ett positivt resultat registrerar du även ifall antalet dräktiga dagar motsvarar den senaste insemineringen. Med ett osäkert resultat hålls kon i rapporten fram till nästa dräkighetsundersökning. En dräktig ko kan undersökas på nytt; resultatet här kan då vara positivt eller abort. 

Ett djur som inte kan bli dräktighetsundersökt, till exempel en individ som är nykalvad eller öppen, kommer att ha en röd skärm.

Sinläggning

När du har valt ett antal djur som skall sinläggas möjliggör arbetsläget att snabbt rapportera då du slutfört åtgärden. Genom rapporten “Beräknad sinläggning” eller genom att använda “Ange själv”-läget kan du registrera sinläggning, behandling och gruppbyte – allt i en snabb sväng.  All information uppdateras sedan för djuret i fråga – tack vare denna smidiga funktion. Ifall alla djur behandlas med samma läkemedel och sedan skickas till samma grupp skall du läsa vidare, batchinmatning är något för dig! 

Batchinmatning

Batchinmatningen har likheter med arbetsläget eftersom det stöder dig då du arbetar med grupper av djur. Skillnaden är att arbetsläget tillåter olika resultat per djur, medan batchinmatningen registrerar samma resultat för alla djur. Till exempel inseminera 10 kor med samma sperma, utfört av samma seminör. I batchinmatningen kan du välja mellan:

• Inseminering – rapportera samma seminör och sperma för flera kor

• Ändra grupp – flytta alla utvalda kor till en ny grupp

• Sinläggning – rapportera en grupp kor som sinlagda, med samma
   läkemedel och samma gruppbyte 

• Hälsa – ge alla kor samma diagnos, med samma behandling, protokoll och
  läkemedel 

• Djurinventering -  tilldela korrekt gruppnummer till djur som är i fel grupp
  och/eller bekräfta att alla kor är i rätt grupp. I detta arbetsflödet kan du
  skriva eller avläsa ID på korna medan du jobbar med dem. Kor som inte är
  i den angivna gruppen byter grupp efter att du bekräftar det.

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar