Lär dig mer om Mjölkning

INSE DIN POTENTIAL

Vi ger dig möjligheterna att ta beslut som betyder att du når din gårds mjölkproduktionspotential. Lär dig hur vi får det att hända med DeLaval DelPro. 2 minuterskollen är inte en funktion i DeLaval DelPro Farm Manager, det är en rutin som gör att du kan få en bra kontroll över varje ko i besättningen. Den gör att du snabbt kan vidta åtgärder när du identifierar förändringar i resultat och/eller ökad hälsorisk.

2 minuterskollen

”2-minuterkollen” är en snabb genomgång av de diagram på kontrollkortet som uppdateras i realtid i samband med varje mjölkning.

Att kontrollera kontrollkortet tre gånger per dag ger dig en avsevärt förbättrad kunskap om varje ko i besättningen. Genom att känna igen normallägen och trender i presenterad data blir det lätt att, inom två minuter, hitta kor som behöver extra omsorg och/eller behandling. Det du behöver titta på för 2-minuterskollen är mjölkningskön och koöversikten.

Mjölkningskön

Det handlar om att koppla ihop det du ser med kons fysiologi. När du tittar på skärmen minst tre gånger om dagen kommer förändringar i resultat, både per ko och för hela besättningen, snabbt märkas. Testa att titta tre gånger per dag och ställ dig följande frågor:

  • Vilka kor är för sena (baserat på stadie i laktationen och produktion)
  • Vilka kor underpresterar (har produktionen plötsligt gått ner? Hur många dagar? Varför?)
  • Hur många kor har blivit ofullständigt mjölkade?

 

Koövervakning

Fliken ”Koövervakning” är ett av de viktigaste verktygen eftersom det ger dig möjlighet att hitta kor som riskerar att få eller redan har mastit. De viktiga juverhälsoparametrarna är: Konduktivitet, blodnivåer, celltal (för de som har OCC) samt Mastitis Detection index (MDi) som sammanställs i en DelPro BioModel genom att kombinera konduktivitet, mjölkningsintervall och blodvärden.

Indexet räknas ut på juvernivå, inte per fjärdedel. MDi hjälper dig att hitta potentiella hälsoproblem i din besättning.

Hur räknarna fungerar och vad de betyder

Räknare Juvernivå = påverkar MDi och om OCC finns även celltal

Räknare spennivå (inställningsbar) = konduktiviteten och blodnivårena påverkar räknarna per kvartal.

  • Röd = något är fel i den senaste mjölkningen, det är en dålig mjölkning (relaterat till juverhälsa)
  • Gul = Något har tidigare varit dåligt men den senaste mjölkningen var bättre
  • Grön = Allt är bra

Precis som med mjölkkön så ju oftare du går igenom koövervakningen Desto snabbare kan du visuellt kontrollera och/eller behandla kor med avvikelser. Genom att lära känna varje ko blir skillnader i deras värden lättare att identifiera på ett korrekt och effektivt sätt. Lägg till koövervakningen i 2-minuterskollen och fråga dig:

  • Vilka kor ligger högst upp på juverlistan (baserad på MDi och OCC), och viktigast, vilka är NYA på listan?
  • Vilka kor ligger högst på den fjärdedelsbaserade listan och viktigast, vilka är NYA där?
  • Hur högt är konduktivitetsvärdet på de kor som sticker ut och har värdet ökat?

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar