Lär dig mer om utfodring

Du kontrollerar din utfodringsstrategi - från kalvning till sinläggning med DeLaval DelPro™

Foder representerar en stor del av kostnaden för att producera mjölk. Vi vet att du behöver utfodra dina kor effektivt. Lär dig hur du kan ta beslut som ger bättre fodereffektivitet med DeLaval DelPro.

Foder står för en stor del av kostnaden som går åt för att producera mjölk. Vi vet att du behöver utfodra dina kor effektivt. För att styra utfodringen på bästa möjliga sätt tror vi på att ge dig en möjlighet att vara flexibel med kraftfoderstrategier som passar din besättnings behov.

 

Genom dina kors olika reproduktionsstadier och avkastning behövs olika typer av utfodring. DelPro Farm Manager har utformats för att du ska kunna ha en kontrollerad strategi och kunna anpassa det enligt antal dagar i mjölk, avkastningsnivåer, reproduktionsstatus och djurgrupper. Vi ger dig möjligheten att anpassa utfodringen utifrån alla dessa parametrar; enkelt och automatiskt.

Djurkortet

Under foderfliken på djurkortet (Figur 1) kan du hitta vilka fodergivor som tilldelats till djuret och du kan se hur mycket djuret har konsumerat. Det är viktigt att förstå följande temer.

Figur 1: Detaljer om utfodringsgivor på djurkortet i DelPro Farm Manager.

  • Giva; visar vad en ko får dagligen i kilo
  • Slutgiva; visar vilken giva kon kommer att få inom ”x” antal dagar (dagar till ändring)
  • Tillgängligt; visar mängden tillgängligt foder just nu (mängden tillgängligt foder ökar automatiskt över dygnet)

Förutom utfodring manuellt eller med fast giva, kan du lägga in en automatiserad indviduell utfodring baserad på kons produktion och laktationsstadie genom att använda automatiska fodertabeller. DelPro Farm Manager ger dig möjligheten att utfodra korna enligt olika principer;

  • Ålder i dagar (kalvutfodring)
  • Laktationsdagar (DIM)
  • 7 dagars toppavkastning
  • 7 dagars medelavkastning
  • Dagar till kalvning

Anpassad utfodring med fodertabeller

Man kan utfodra korna en fast giva genom hela laktationen. Anpassad utfodring å andra sidan syftar på att ge kon de näringsämnen hon behöver för just det laktationsstadie hon är i.

Med DelPro FarmManager kan du ställa in en fodertabell som anpassas till kons dagsresultat. Vi gör det genom att skapa en fodertabell baserat på toppavkastning i början av laktationen. Vi utvärderar den aktuella toppavkastningen och för de kor där den överskrider förväntningarna så ökas givan för just de djuren. Med toppavkastnings-tabellen kommer vi inte att minska fodergivan under denna period (om du inte önskar göra det).

Att anpassa kraftfodergivan neråt blir en del av strategin i den andra perioden -  utfodring enligt kons 7 dagars medelavkastning.

Från kalvning till kalvning

Eftersom vi vet att näringsbehovet för en kon varierar under laktationens olika stadier mellan kalvningarna så har vi säkerställt att ufodringsmodulen i DelPro FarmManager täcker alla dessa behov. Strategin att använda olika fodertabeller finns redan i DelPro FarmManager för hela laktationen från kalvning till kalvning och skulle kunna se ut som figur nr 2 nedan. För att påbörja laktationen kan vi implementera din uppbyggnadsstrategi med en ”dagar-i-mjölk-tabell”. För att fortsätta bygga upp kan vi utfodra dina kor enligt deras högsta 7-dagarsavkastning (toppavkastning) med toppavkastningstabellen. Vid mitten av laktationen äter kor enligt deras 7-dagarssnittavkastning . Vid 90 dagar innan beräknad kalvning utfodrar man enligt tabellen ”dagar till kalvning”.  Strax innan beräknad kalvning kan man börja trappa upp kraftfodergivan. 

Du kan enkelt använda den utfodringstrategi som passar din gård.

Figur 2: Kombinerade utfodringstabeller för att täcka din utfodringsstrategi från utfodring till kalvning och sinläggning.

 

Tala med din närmaste DeLaval representant för att ta nästa steg på din DelPro-resa!

 

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar