Nu har DelPro Companion blivit ännu bättre!

HA DINA PROTOKOLL MED DIG VAR DU ÄN ÄR I STALLET

DeLaval DelPro driftledningsplattformen har en till uppdatering åt dig. Tidigare släppte vi DelPro FarmManager 5.5 - och nu är det dags för DelPro Companion 5.5. Det finns nya fantastiska funktioner och förbättringar i den här versionen. Funktioner inspirerade baserat på återkoppling från er användare och som tar DelPro Companion till en helt ny nivå.

Nu kan du registrera ännu fler händelser på dina djur

Att ha möjlighet att enkelt registrera djurhändelser var alltid en viktig del av DelPro Companion och nu med lanseringen av Companion 5.5 har vi lagt till 11 nya händelsetyper som du kan registrera. Du kommer verkligen att gilla att arbeta med de nya händelserna, så som; tillvänjningsutfodring, kastning - och öppna ny laktation, hälsokontroll, utgallringsbeslut, utgång, kroppstemperatur, kroppsvikt (manuell händelse), inbjudan till vaccination, inbjudan till veterinärbesök, byte av aktivitetsmätar ID, tilldela öronmärke (höger/vänster), begär Herd Navigator ™ -progesteronprov. Allt detta som tillägg till de redan befintliga händelserna, vilket ger dig ännu mer flexibilitet i att registrera händelser.

Dina flaggade djur i Companion

Vi vet att du gillar att skapa dina egna rapporter i DelPro FarmManager för att hitta de djur du vill fokusera på. Rapporter använder bakgrundsfilter för att se till att rapporten är snabb och enkel att använda och att den enbart visar de djur du behöver se. De filter du designar och använder i rapporter kan nu skickas till DelPro Companion. Var du än är i stallet har du tillgång till djuren som finns på en av dina 20 bästa rapporter. Gå bara i FarmManager till menyn "verktyg” och ”filter" och välj det filter du vill "Använda i Companion". DelPro gör resten åt dig. I det nya "filterläget" hittar du en lista med alla aktiveringsfilter, i var och en av dem de unika djur du vill veta mer om. Oavsett om det är ett "kor för avel” -filter, eller ditt eget designade filter, kommer Companion att visa dig de djur du vill se.

Veterinärbesök

Tillsammans erbjuder DelPro FarmManager och DelPro Companion ännu mer stöd med praktiska rutiner på din gård. När du har planerat ett veterinärbesök via veterinärbesöksmodulen i DelPro FarmManager, har Companion alla djur lätt tillgängliga för rapportering av observationer och behandlingar. Du kanske har automatiskt planerar ett veckovist eller månatligt veterinärbesök för nykalvade kor eller kor för dräktighetsundersökning. Veterinärbesöket bjuder automatiskt in djur till besöket, och du har möjlighet att manuellt bjuda in extra djur individuellt. Du kommer alltid att ha den information som du behöver för att fatta dina behandlingsbeslut när du arbetar med veterinären i ladugården.

Vaccinationer

Idag kan du designa dina vaccinationsprotokoll i DelPro FarmManager, köra dem automatiskt och när du kommer till djuren på morgonen, vet du med hjälp av Companion exakt vilka djur du ska behandla! Behandla djuren och rapportera snabbt tillbaka vad som har gjorts. Allt detta resulterar i att behandlingsdata igen synkroniseras med protokollen innan du anländer till gårdskontoret; redo att bjuda in djuret igen för boosterbehandling eller nästa besök.

Små detaljer spelar stor roll

Förutom dessa nya funktioner har vi också fortsatt att arbeta med allmänna förbättringar av Companion. Här är en smakbit av det vi har lagt till:

  • Gruppförändring stöder nu också möjligheten att tilldela en ny ration eller målration för djuret. Denna funktion fungerar både för enskilda djur och i batchinmatningsläge.
  • Diagnoshändelsen stöder nu också förmågan att registrera behandlingsplats och receptnummer
  • För våra mjölkstall-/karusellkunder syns nu påminnelsekoden
  • För våra VMS-kunder syns nu sju dagars genomsnittliga dagliga mjölkningarna i mjölkfliken
  • I utfodringsfliken kan du nu se fodertaballen tilldelad för varje djur, om de utesluts från rationberäkningar eller om kon har ett 24 eller 72 timmars konsumtionslarm.
  • Fler historiska händelsetyper finns tillgängliga på fliken Händelser - kolla in det!
  • För varje djur finns det en ny flik som visar "dagens översikt". Här hittar du om ett djur har en pågående behandling, är delaktig i ett veterinärbesök, vaccinationsprotokoll, eller om hon har ett larm i någon av dina rapporter.

Obs: DeLaval DelPro Companion 5.5 kräver att din gård har DeLaval gårdsrouter, DeLaval trådlös åtkomstpunkt och DeLaval DelPro FarmManager 5.5 installerad. Kontakta din DeLaval-återförsäljare för frågor om kompatibilitet med din gård.

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar