Din DelPro FarmManager har precis fått en uppgradering!

MED FLER FUNKTIONER SOM STÖDER DINA BESLUT

DelPro FarmManager 5.5 är utvecklad med er hjälp, våra användare som delar med sig av konkret feedback och tillsammans utvecklar vi verktygen för att stödja dagliga beslut på din gård. Här är de senaste funktionerna och förbättrungarna, baserat på din feedback i FarmManager, en del av den ultimata driftledningsplatformen DeLaval DelPro.

Glöm aldrig att uppdatera kontrollkortet eller din favoritrapport igen

Kontrollkortet är centrum av din DelPro FarmManager. Det är avgörande att alltid få information i realtid där. För att säkerställa att du aldrig glömmer att uppdatera informationen igen har vi lagt till en funktion som uppdaterar kontrollkortet med önskat intervall. När du återvänder till kontoret kan du vara säker på att du ser aktuell information på kontrollkortet. Den här funktionen kan du aktivera i gårdsinställningarna under ”Allmänt”-fliken.

Funktionen har också lagts till för rapporter du har öppna i FarmManager. In addition, we have also added this feature for reports that you keep open in FarmManager. Du kan därför vara säker på att informationen i din favoritrapport alltid är uppdaterad utan att behöva göra det manuellt. Välj önskat uppdateringsintervall i rapporten.

Registrera de dagliga händelserna snabbare med ett nytt arbetsflöde

Har du någonsin undrat om man kunde göra ett gruppbyte i samband med en sinläggningshändelse? Nu är det möjligt tack vare batchinmatningen. Du kan även lägga till en sorteringshändelse (endast för mjölkstall/karusell). I ”batchinmatningen” kan du aktivera gruppbyte och/eller sortieringsvyerna då du antecknar en djurhändelse. Ett exempel: När du sinlägger en grupp kor lägger du in en sinläggningshändelse, ändrar dem troligen från en mjölkande grupp till en singrupp och vill sortera dem en gång. Nu i FarmManager 5.5 öppnas ett fönster för gruppändring automatiskt efter att du sparar händelsen för sinläggning och sedan öppnas ett foster för att sortera en gång. Det här kommer att snabba upp anteckningen av flera händelser på en gång!

Tummen upp eller ner? Registrering av hälsokontroller

Vi förstår att övergångsperioden är den viktigaste perioden under dina kors laktation. När du implementerar en fast rutin för att kontrollera alla nykalvade kor dagligen under den första veckan (automatiskt inbjudna genom ett veterinärbesök) har du möjligjheten att i slutet av den veckan registrera en ”hälsokontroll”. Det här är en NY händelsetyp i DelPro FarmManager 5.5. För hälsokontrollen har du två möjliga resultat: 

1) kon är frisk
2) kon är inte frisk 

Då en ko inte är frisk kan du välja att:

1) lägga till en behandlingshändelse för kon
2) bjuda in kon till nästa inplanerade veterinärbesök 
3) endast registrera “inte frisk” händelsen som gör att du kan arbeta med ytterligare rapporter och filter för att effektivt hålla ett öga på djuret. Det här gör att du håller fokus på dina nykalvade kor, korna som behöver det mest.

Kombinera flera vaccinationsprotokoll för ett besök

När vi jobbar bland våra djur är det mest praktiskt att ha vår “to-do”-lista tydligt synlig på ett ställe. Då vi jobbade med vaccinationsmodulen insåg vi att det skulle vara ännu bättre om vi kunde kombinera olika protokoll för olika djurgrupper under samma besök. Det vi introducerar i DelPro FarmManager 5.5 är möjligheten att koppla flera protokoll till samma besök. Istället för att behöva planera flera besök, vilket resulterar i flera rapporter, måste du nu bara skapa ett vaccinationsbesök. Genom fönstret med inbjudna djur kan du sedan enkelt rapportera tillbaka när vaccinationen är klar. Ett annat praktiskt exempel är att ha två protokoll skapade för klövverkning; ett protokoll mjölkande kor, trimmas två gånger under laktationen och ett andra protokoll för kor som skall sinläggas – allt inom en rapport.

Behandlingskategori 

Ovan beskrevs den förbättrade funktionaliteten av vaccinationsprotokoll. Då vi behandlar fler djur genom dessa protokoll är det också dags att ge mer flexibilitet för att analysera alla "behandlade" djur. Detta innebär att vi vill se till att händelser för djur som behandlats för mastit är åtskilda från de som vaccinerats. För att göra detta introducerade vi funktionen som kategoriserar en behandling som

1) en normal hälsobehandling
2) Vaccinationsbehandling

Varje behandling kan endast vara aktiv i en av kategorierna åt gången - vilket ger dig en klar översikt om en behandling berodde på sjukdom eller vaccination. Om behandlingar i det förflutna var en del av t.ex. ett vaccinationsprotokoll, kommer DelPro automatiskt att använda den informationen för att implementera rätt kategori för den redan befintliga behandlingen.

Små detaljer spelar stor roll

Ovanstående förbättringar och nya funktioner är inte allt som har lagts till i DelPro FarmManager 5.5. Som referens hittar du nedan en kort översikt över ytterligare förbättringar som kan vara intressanta för dig - eftersom vi vet att de små detaljerna också spelar roll.

För automatisk beräkning av giva har vi nu utformat en ny rapport som visar kor med misslyckade förändringar i giva enligt beräkningen. Denna rapport finns som standard på kontrollkortet.

Ordningen på händelserna som du kan registrera följer nu en standard i hur vi tror att det passar dina rutiner bäst. Med gruppbytet presenteras den mest använda händelsen först.

Graferna som presenteras för varje djur förbättras för att skapa större synlighet på olika reproduktionshändelser. Du hittar olika färger per reproduktionshändelse, kastningshändelser är nu synliga och du får information om hälsobehandlingar inom diagrammet.

Ytterligare rapportobjekt läggs också till med den här utgåvan. Nu hittar du data om Senaste sindagar, Utgångsdatum och Ålder vid första kalvning.

Du kan nu också spara ett filter inbyggt i rapporten som ett "användardefinierat filter". Detta gör att du kan använda filtret igen i andra rapporter du skapar.

Veterinärbesöket ger dig fler alternativ att registrera händelser direkt från fönstret med inbjudna djur. Den nya funktionen "hälsokontroll" är här.

”Händelselista för besättning” har fler kolumner att välja mellan. Högerklicka på en kolumn och välj “kolumnväljare”.

Inom Seminregistermodulen har vi implementerat funktioner som ger dig möjlighet att hantera: ”Delat rör”, märk sperma som könsdifferentierat och du kan registrera leverantörsnamn.

Det är nu också möjligt att kopiera / klistra in skapade SOP: er så att du kan återanvända och justera dina SOP: er snabbare.

Obs! För frågor om DelPro FarmManager 5.5 kompatibilitet med din gård, vänligen kontakta din DeLaval-representant.

 

 

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar