KLART FÖR MJÖLKNING – om diskning

Mjölkproduktion är en komplex verksamhet där alla delar måste fungera tillsammans. Varje gång det är dags för mjölkning, ska din anläggning vara i bästa skick för att utvinna, transportera och förvara mjölk av högsta kvalitet. Vi tar ett helhetsperspektiv över hela mjölkningsprocessen, från kemikalier och vattenkvalitet, till mjölkningsrutiner och utbildning.