DeLaval fördubblar produktionskapaciteten av nya VMS™ V300

Stockholm, Sverige, 1 november 2018 – Försäljningen av nya DeLaval VMS™ mjölkningssystem V300 har gått över förväntan. DeLaval har ökat produktionskapaciteten samt personalstyrkan i fabriken i Tumba för att klara trycket och utnyttjar maximalt de moderna lokalerna som finns. Även planeringen av distributionskedjan och leveranser från leverantörerna har justerats.

DeLaval distributioncenter i Gallin

Den nya succén, DeLaval VMS V300, har fått DeLaval att öka produktionstakten då orderingången ökat dramatiskt sedan lanseringen. Personalstyrkan vid produktionsenheten i Tumba har nästan fördubblats och utökade produktionsskift har blivit implementerade. Även leverantörer som levererar till Tumba har fått öka sin kapacitet rejält för att DeLaval ska klara den positiva orderingången.

DeLaval Distributionscenter i Gallin, Tyskland, invigdes tidigare i år och är guldcertifierad enligt systemet LEED som bedömer byggnaders miljöavtryck avseende en mängd parametrar. Distributionscentret stödjer orderintaget av VMS V300 genom sin effektivitet och sina stora lagerytor som ger en högre kapacitet samt snabbare leveranser till kunderna.

“Vi är mycket nöjda med hur våra kunder har mottagit nya VMS mjölkningssystem V300. Det nya distributionscentret gör att vi framgångsrikt kan leverera till återförsäljare och kunder. Att stärka framtiden för DeLavals distributionskedja, är nyckeln till den kollektiva framgången för DeLaval, återförsäljare och kunder”, säger John-Erik Hermanson, Executive Vice President Supply Chain.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar