Distributionscenter Gallin har förärats med LEED Gold Certificate

2018-03-01 Anläggningen i Gallin har uppnått guldnivån i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifiering som är baserat på arbete med minskad vattenförbrukning, optimering av energiförbrukningen och regionala prioritetspoäng för både områden inom- och utomhus. "Vi hade detta i åtanke när vi planerade och byggde det nya distributionscentret. Vi lyckades att minska vattenförbrukningen med 62% och energiförbrukningen med 43%," säger John-Erik Hermanson, EVP Supply Chain. 

 

LEEDs Green Building Rating System (LEEDs betygsskala för ”gröna” byggnader) utvecklades och introducerades 1999 av amerikanska Green Building Council. Det är nu ett riktmärke för alla “gröna” anläggningar och byggnader globalt. 

Vatten- och energikonsumtionen – minskades drastiskt
I den nya anläggningen, minskades dricksvattnet med 62% jämfört med vanliga byggnader. "Vi har lyckats göra det genom att använda mycket effektiva spolningsanordningar och icke drickbara vattenkällor såsom gråvatten", säger John-Erik. "Projektet lyckades överstiga LEED riktmärke på 45% minskning av vattenanvändningen.

Ett annat huvudområde var att optimera energiförbrukningen, vilket minskade hela energiförbrukningen på anläggningen med 43%.

DeLaval uppfyllde alla ytterligare krav
LEED uppmuntrar företag att tjäna fler poäng genom att genomföra miljöinsatser i det område där byggnaden är placerad. Gallin distributionscenter uppfyllde alla extra krav som fanns. Anläggningen har alternativa bränslestationer för anställda, de stora ytorna är används väl, tar väl hand om dagvatten och anläggningen byggdes med material från regionen vilket minskade transportutsläppet.  

"Jag är väldigt glad att vi kunnat uppnå ett så bra resultat. Denna certifiering visar att om man är smart vid planering och byggandet av anläggningar kan man göra stor skillnad”, säger John-Erik.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar